h

Een beschaafd land...

18 november 2012

Een beschaafd land...

Bij de komst van de mens op Aarde ontstonden er zo her en der samenlevingen: groepen mensen die samen leefden en een beetje zorg voor elkaar droegen. In de geschiedenisles spreken we van beschavingen. In mijn werk als leerkracht op een basisschool komt het regelmatig aan de orde.
Toch zou je eens nader moeten bekijken wat de term ‘beschaving’ zoal inhoudt.

Wanneer je ‘beschaving’ als begrip moet uitleggen, dan komt het neer op het geheel van uitingen van cultuur, economie, normen en waarden dat leeft binnen een samenleving. Zo kan de ene (grote) groep samenlevende mensen een beschaving hebben die verschilt van de andere groep.

Deze omschrijving van het begrip ‘beschaving’ is, zoals je ziet, nogal zakelijk. Dat betekent dat een ieder er een andere gevoelsinvulling aan kan geven.

Zo kan het voorkomen dat verschillende politieke stromingen in een samenleving (Nederland, bijvoorbeeld) een andere gevoelsinvulling aan het begrip geven. Al pratend over je eigen idealen ontstaan zo verschillende visies op ‘beschaving’. Als al je idealen over mens en maatschappij die je als politieke groepering hebt zullen zijn verwezenlijkt..., ja, dan bereik je het stadium van beschaving.
Liberalen zullen wat dat betreft Nederland op basis van heel andere criteria een beschaafd land noemen dan, bijvoorbeeld, christendemocraten. Voor socialisten gelden ook weer heel andere criteria.

Ons nieuwe kabinet is een merkwaardig brouwsel van liberalen en sociaaldemocraten, elk met hun beeld van een ideaal Nederland. Elk met hun eigen zienswijze op het bereiken van een beschaafd Nederland. In theorie liggen die zienswijzen een behoorlijk eind van elkaar af.

De VVD spreekt van ‘beschaving’ als een ieder de ruimte heeft om zich te ontplooien. De rol van de overheid is daarbij belemmerend, en moet dus zo klein mogelijk zijn.

De PvdA kijkt hier anders tegen aan. Je bereikt pas ‘beschaving’ als elk mens gelijke kansen krijgt - de overheid moet mensen helpen die kansen te vinden, te krijgen en te pakken. Dat betekent dus een veel grotere rol voor de overheid.

Het is toch frappant, dat elke keer als VVD en PvdA in Den Haag zo enthousiast beginnen met samenwerken, onze sociaaldemocratische vrienden hun idealen zo snel laten vallen. Men werkt braaf mee om de VVD haar neoliberale visie op de beschaving vorm te laten geven.

Mark Rutte vindt dat wij in een beschaafd land leven, en met wat pijnlijke ingrepen zal dat in de toekomst zo kunnen blijven. Dat Mark ‘zijn’ beschaafd land wil behouden over de ruggen van vele landgenoten, vertelt hij er niet bij. Samen met ‘fletsrode’ Diederik werpt hij zich op als redders van onze beschaving.

Ik zal u vertellen, dat ik toch een heel ander beeld heb van ‘een beschaafd land’. In een beschaafd land nemen schuldigen hun verantwoordelijkheid als er iets fout is gegaan. Banken, door hun op steeds maar hogere winsten gerichte werkwijze toch echt voor een groot deel de veroorzakers van de crisis van nu, zouden voor een groot deel moeten opdraaien voor de oplossing die nodig is.

In een beschaafd land pluk je niet nog meer geld weg bij mensen die het al moeilijk hebben. Geld, dat via allerlei slinkse omwegen uiteindelijk belandt bij de grootverdieners en bij de banken (!).
In een beschaafd land zorg je voor een overheid die in staat is om mensen te beschermen tegen allerlei bedreigingen waar zij ook niet om gevraagd hebben. Het kan toch niet zo zijn dat onze ouderen, onze zieken, onze werklozen nog eens extra gestraft worden voor de omstandigheden waarin ze leven?

En het summum van beschaving lijkt mij dat je, zelfs al heb je het als land even niet gemakkelijk, je geeft om je medewereldburgers. Ontwikkelingshulp is iets waar je als land, en dus ook als burger, trots op mag zijn. Hoe ‘minder’ je het ook hebt, het doet goed om iets weg te geven.
Wij hebben met elkaar afgesproken dat we een vast percentage van wat wij verdienen weggeven aan projecten in ontwikkelingslanden. Nu ons land door de crisis even wat minder verdient, gaat er al minder geld naar deze landen. Een miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking treft deze landen dus dubbel, om maar te zwijgen van het feit dat ook deze landen sowieso al meer last hebben van de huidige crisis.

Ik ben blij dat onze SP strijdt voor ‘mijn’ visie op beschaving. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij. Onze mensen in Den Haag, maar ook in de provincie en in de afdelingen vast ook!

U bent hier