h

Overbruggen...

13 januari 2013

Overbruggen...

Waar de huidige regeringspartijen hun motto “Bruggen slaan” proberen uit te dragen (al zou ik niet weten welke bruggen zij bedoelen, met hun vergaande afbraakbeleid), wil ik voor onze partij graag het motto “Overbruggen...” gebruiken.

Ten eerste zal de landelijke SP de periode tot aan de volgende verkiezingen moeten overbruggen met het voeren van een stevige oppositie tegen dit kabinet. Het door de PvdA (en ons) zo afgekeurde beleid van Rutte I heeft eigenlijk door het verse kabinet Rutte II een extra zetje gekregen – de taak van de SP is om voor veel maatregelen een stokje te steken, al dan niet gesteund door andere oppositiepartijen.
Daarnaast staat het ons natuurlijk vrij om met betere (socialere, eerlijkere) alternatieven te komen. Als we dat doen, omkleed met goeie argumenten, zou het toch moeten lukken om daar medestanders in te vinden.

Maar dit jaar zal de nadruk moeten liggen op het vechten tegen de afbraak van wat Nederland zo bijzonder maakt: goede gemeenschappelijke voorzieningen (lees: zorg, onderwijs, sociale voorzieningen). Een groot probleem daarbij is, dat ‘de gewone man’ (en daar zijn er heel veel van) onvoldoende op de hoogte is van de inhoud van de regeringsplannen, laat staan kan bedenken welke gevolgen deze maatregelen voor ons gaan hebben. Het lijkt wel het oude kapitalistische denkgoed: hou de bevolking dom, dan volgen ze ons vanzelf. Dat de sociaal-democraten daar aan meewerken is natuurlijk onbegrijpelijk.

Maar gelukkig is er al enige tijd een echt socialistische partij, onze SP. Wij moeten de kloof overbruggen tussen de hoge heren in Den Haag die de ellende over ons uitstorten en de man/vrouw in de straat. Wij moeten aan de bevolking duidelijk gaan maken wat er gaat gebeuren als dit kabinet z’n gang blijft en kan gaan.

Een voorbeeld dat op zeer korte termijn gaat spelen is de ontwikkelingen rond de thuiszorg. Als de plannen van het kabinet doorgaan is er over twee jaar voor 75% van de mensen geen thuiszorg meer mogelijk. Wie weet dat?

Het informeren van de bevolking is een belangrijke taak voor ons. We gaan hier op verschillende manieren mee aan de slag. Niet alleen de landelijke partij doet dat: ook onze afdeling zal mogelijkheden gaan zoeken en gebruiken om de inwoners van Westfriesland-Oost te informeren. Via een afdelingsnieuwsbrief (die we nieuw leven gaan inblazen) en acties op straat.

‘Overbruggen’ van de informatiekloof is dus een belangrijk doel voor het komende jaar (en wellicht ook voor daarna). Daarnaast moeten we (allemaal) energie steken in een andere belangrijke kloof. Veel mensen denken dat ons land niet in goede handen kan zijn onder leiding van socialisten. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne hebben we maar weer eens gezien dat men ‘bang’ is voor ons en dat ook aan de kiezer overbrengt. “Met de SP aan het roer is ons land ten dode opgeschreven.” Belachelijk natuurlijk, maar veel kiezers waren er toch gevoelig voor.

Onze partij zit inmiddels in het bestuur van een flink aantal gemeenten en doet het daar goed. Uiteraard opkomend voor de mensen die het ons nodig hebben, maar daarbij ook de andere inwoners niet vergetend. Men is blij met de diverse SP-wethouders, om hun sociale beleid, maar ook omdat ‘die socialisten toch wel erg meevallen’.

Waar zo’n twintig jaar geleden de SP vooral een partij was die gewoon overal ‘tegen’ was (zo werden wij althans afgeschilderd), hebben we nu echt wel goede voorstellen en prima alternatieven. Maar men moet deze wel willen (en kunnen) zien.

In onze afdeling zijn we in de gemeenteraad van Enkhuizen inmiddels een gewaardeerde politieke fractie, die ook bij andere partijen respect oproept.

Daarnaast komen we ook met onze kerngroepen ‘Onderwijs en Peuterwerk’ en ‘Jeugd, Alcohol en Drugs’ veel waardering tegen. Tot slot zijn de werkgroepen Stedebroec en Drechterland veelvuldig op straat te vinden. Ook op die fronten heeft men gemerkt dat ‘die socialisten echt wel meevallen’ en dat er ‘met die rooien echt wel te praten valt’.

U bent hier