h

Fractie SP niet naar nieuwjaarsreceptie in de Drom

6 januari 2016

Fractie SP niet naar nieuwjaarsreceptie in de Drom

De burgemeester heeft besloten om de inwoners van Enkhuizen namens het College en de Gemeenteraad uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie in de Drom. De fractie van de SP, maar ook de fracties van het CDA, de CU/SGP en Nieuw Enkhuizen hebben grote moeite met de keuze van de locatie.

In de raadsvergadering van 5 januari jl. zijn hierover dan ook vragen (zie onderaan) gesteld.

Waarom?
"De Drom is prachtig verbouwd en af. En ik heb vanaf 2001 gezegd dat we de nieuwjaarsreceptie dan in de Drom houden."
Dat was het antwoord van burgemeester Jan Baas op onze vragen. Toch heeft hij getwijfeld, maar wij als raad moeten zaken scheiden is zijn advies.
Wij denken daar anders over: "Bij twijfel niet doen", vindt onze fractie.

Want hier zit het struikelblok: er bestaat nog een conflict tussen de gemeente en het bestuur van de Drom over de betaling van een extra verzwaring van de elektrische installatie, een kostenpost van € 100.000,-.
Het bestuur van de Drommedaris vindt dat de gemeente voor deze kosten moet opdraaien. Deze tweede verzwaring van de elektrische installatie (niet te verwarren met de eerste, die afgesproken was en ook door de gemeente is betaald) was vooral noodzakelijk voor de zware keukenapparatuur van de professionele cateraar die het bestuur van de Drommedaris als "huiscateraar" in huis heeft gehaald.

Hierover zijn in de Raad al vragen gesteld, omdat er onduidelijkheid is over de horeca-vergunning die aan de Drom afgegeven is.
Het lijkt erop, dat het bestuur van de Drommedaris het gebouw onderverhuurt aan een -commerciële- derde. De vraag is gerezen, hoe dit gegeven zich verhoudt tot de door de gemeente verstrekte subsidies en tot de niet-commerciële huurprijs die de Stichting aan de gemeente betaalt. Kortom: veel onduidelijkheid.

In een door de coalitiepartijen ingediende motie, die overigens niet door de oppositiepartijen werd gesteund, is het College opgeroepen om hierover met het Stichtingsbestuur in onderhandeling te gaan. Dat is uitgemond in een mediationtraject, dat nog in volle gang is.

Er is dus nog veel onduidelijk over de horecavergunning, de cateraar, de huurprijs, de onderhuur.

De Drom is dus qua gebouw wel klaar, maar als project nog niet afgerond.

En zolang dit conflict niet is opgelost vinden wij het niet correct om daar de nieuwjaarsreceptie te houden. Dan geef je wat onze fractie betreft een onjuist signaal af.

Wij vinden het onverantwoord en zeer onverstandig om op dit moment de nieuwjaarsreceptie in de Drommedaris te houden. We willen niet dat iets het mediationproces (ingezet n.a.v. de hierboven genoemde, door de Raad aangenomen motie) verstoort.

Het project is nog niet afgerond. De afhechting is nog niet voltooid, hier en daar hangt nog een rafelrand. Daarom zal de fractie van de SP niet op de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn.

Margreet Keesman
Fractievoorzitter SP

Link naar de ingediende motie


Vragen SP over locatie nieuwjaarsreceptie

Naar ons weten is het conflict met het bestuur van de Drommedaris nog niet opgelost. Wanneer dit wel het geval zou zijn zou de raad hierover geïnformeerd zijn. Dit betekent dat de mediation nog gaande is. Wij waren dan ook verbaasd te vernemen dat de nieuwjaarsreceptie, waarbij de burgers  van Enkhuizen door de burgemeester namens college én gemeenteraad worden uitgenodigd, plaats zal vinden in de Drommedaris.

  • Waarom is besloten om de nieuwjaarsreceptie in de Drommedaris te houden?

Het is algemeen bekend dat een mediationtraject in alle rust moet plaatsvinden, "een broedende kip moet je niet storen", horen we met regelmaat. Het Drommedarisdossier is lang maar om allerlei bekende redenen vooral ook ingewikkeld.

  • Bent u met ons van mening dat, nu deze mediation nog in volle gang is, dit een verkeerd signaal richting het bestuur van de Drommedaris, maar vooral ook richting de gemeenteraad en de inwoners van Enkhuizen is, waardoor dit een verstoring van het mediationproces zou kunnen betekenen?

Omdat het niet wenselijk is dat dit mediationproces verstoord wordt is de vraag:

  • heeft u nog getwijfeld over de keuze van de locatie en waarom is niet een jaar gewacht om de nieuwjaarsreceptie in de Drommedaris te houden? Er zijn voldoende andere locaties beschikbaar.

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier