h

Raad 3/7/12 Drom, minima, HERT

4 juli 2012

Raad 3/7/12 Drom, minima, HERT

In mijn laatste raadsvergadering een paar verhitte punten.

Over de Drom een aparte post.

Het begon met aanpassing van de verordening woonlastenfonds. Betoog van het college was dat een korting op huurtoeslag voor minima NIET gecompenseerd moest worden door de gemeente. Wij stemden hier niet mee in. Nu een goede folder en de crisis er voor zorgen dat er meer aanvragen zijn moeten we niet even gedurende het jaar de spelregels veranderen. Zeker niet in deze tijd. 120 tot 216 euro minder per jaar is een forse klap voor de minima van zeker 1%. Het argument dat we "toch niet alle overheidsmaatregelen kunnen compenseren" vind ik niet sterk. We willen dat nl. zeker met de WMO doen. Daarnaast vinden we het geen probleem om bijna een half miljoen te bezuinigen omdat we vasthouden aan CAO-afspraken (terecht overigens) betreffende ambtenaren. Als het aan de overheid ligt, is die 1% niet nodig. Ook daar zijn we dus eigenwijs, en dat kan dan hier ook. Ook is voor dit jaar, bij toenemende vraag, het begrote bedrag opmerking laag. In 2010 was er al 61.000 euro nodig. Dit jaar is 60.000 euro begroot. Het gat lijkt daarmee groter. Tenslotte verwees ik nog naar 2007 toen een reserve minimabeleid opging in de algemene reserve. Idee was dat fluctuerende aantallen een risico waren en dat daar een apart stukje algemene reserve voor zou zijn. Uit de nota reserves en voorzieningen 2010 blijkt dit ook nog maar eens, zie pagina 37. Een meerderheid was het niet met onze redenering eens. Moet toch even benoemen dat ik het zeer jammer vond dat Lijst Quasten de beslissende stem leverde, en alvast bedacht had dat ze dit onderdeel wel wilde offeren voor de toekomst, zodat andere regelingen overeind zouden kunnen blijven. Dat Lijst Quasten zal pleiten voor overeind houden van de andere regelingen wil ik best geloven, maar waarom zo cooperatief meedenken met het college? Helaas werd het voorstel met 9-8 aangenomen.

Ook de HERT-notitie kwam aan bod. We stelden het zeer op prijs dat de HARTEN visie serieus wordt genomen. Het rapport viel ons ook tegen, en op deze drijfzand moet je geen andere plannen bouwen, dus we stemden tegen. Mocht er in de bestemmingsplannen iets staan wat ons niet bevalt, dan zullen we ter zijner tijd onze kritiek uiten.

U bent hier