h

Het worden belangrijke verkiezingen!

2 maart 2014

Het worden belangrijke verkiezingen!

Nog ruim twee weken en dan is het zover: Op woensdag 19 maart a.s. gaat Nederland weer naar de stembus, ditmaal om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
Het is te hopen dat veel mensen van hun stemrecht gebruik gaan maken. Dat is bij verkiezingen voor de gemeenteraad niet heel gebruikelijk, helaas.
Maar dit keer is ‘stemmen’ wel enorm belangrijk – de gemeenten staan voor grote uitdagingen en zware taken.

Hoewel veel landelijke ‘kopstukken’, maar ook plaatselijke lijsttrekkers, vooral de aandacht willen richten op zaken die plaatselijk spelen (logisch, want het zijn tenslotte gemeenteraads-verkiezingen) kunnen we er niet omheen dat het ook echt gaat om taken die de landelijke overheid op het bordje van de gemeente legt.
Zorg, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening zijn drie domeinen waar de gemeente verantwoordelijk voor gaat worden. Als met die taken ook nog eens een forse bezuiniging gepaard gaat dan begrijpt u helemaal waarom het zo belangrijk is om te bepalen wèlke partij het na 19 maart in de gemeente voor het zeggen krijgt: stemmen is dus nog nooit zo belangrijk geweest.

In Enkhuizen voeren we al een aantal maanden campagne. We gaan de straat op en zoeken de confrontatie met andere partijen in debatten. Onze lijsttrekker, Margreet Keesman, oogst veel lof om haar 100% sociaal-verhaal. Onlangs was zij een uur lang te horen op Radio Enkhuizen.
Zij geeft telkens weer aan, dat de overdracht van taken vanuit ‘Den Haag’ naar de gemeente ons voor grote problemen zal stellen, maar dat de SP er klaar voor is om de taken zo sociaal mogelijk op te pakken. Dankzij onze wethouder, overigens ook altijd op straat te vinden (!), hebben we een gedegen plan om invulling te geven aan de zorgtaken, waarbij we streven naar zoveel mogelijk behoud van zorg voor de cliënten, en voor behoud van zoveel mogelijk banen op de werkvloer.

Het is schandalig hoe het kabinet elke keer maar roept dat het ‘bangmakerij’ is als partijen als de SP waarschuwen voor de ernstige gevolgen voor de burger.
Hoe PvdA-voorzitter Hans Spekman oproept om toch vooral de plaatselijke PvdA te steunen, omdat zij weten hoe de taakoverdracht zo gunstig mogelijk kan verlopen. Tja, arme plaatselijke PvdA-afdelingen: in Den Haag worden keer op keer de ruiten ingegooid, en plaatselijk mogen de scherven worden opgeveegd.
Weet u overigens nog hoe na de landelijke verkiezingen in september 2012 de PvdA in no-time haar linkse veren afschudde en mee ging werken aan een rechts, a-sociaal VVD-beleid? Nu belooft de PvdA overal weer dat zij in gemeenten een sociaal gezicht heeft. Nee, mijnheer Spekman: nu trappen wij er echt niet meer in!

Wat mij ook verbaast is de trek van ontevreden PvdA-kiezers naar D66. Hoe kun je, als je vindt dat de PvdA te weinig links en sociaal is naar een rechtse partij als D66 overstappen? Ja, in het verleden profileerde D66 zich nog wel eens als ‘redelijk alternatief’, maar dat is D66 toch absoluut niet voor een linkse socialist of een linkse sociaal-democraat? Lees de kranten, zie het nieuws: Alexander Pechtold wil de belastingen verlagen, ten koste van geld voor de zorg en de sociale zekerheid. Volgens hem kan er wel wat gesleuteld worden aan de zorg- en huurtoeslag en aan de uitkeringen. Lekker sociaal, maar niet heus.
Nu zal men wel weer roepen: dit zijn landelijke thema’s, niet belangrijk voor deze verkiezingen. Wij van de SP vinden dat verlakkerij: de gevolgen van dergelijke maatregelen komen wel op uw bord, en u woont toch echt in een gemeente! De SP komt voor u op!

Nog ruim twee weken en dan is het zover.
Dan maken de burgers van Enkhuizen, hopelijk in grote getale, de gang naar de stembus. We hopen dat zoveel mogelijk kiezers een SP-hokje rood kleuren. Met alle taken die de gemeente krijgt toegeschoven is het belangrijk dat een sociale partij als de SP ‘aan de knoppen’ kan draaien.
Wij willen in het bestuur van de stad blijven. Alleen met de SP in het college, en met een grote SP-fractie in de raad is een 100% sociaal Enkhuizen gegarandeerd.

Kunnen we op uw stem rekenen?

U bent hier