h

Blog Marcel Olierook

29 oktober 2020

SIMPEL

Begin zestiger jaren was het leven overzichtelijk en simpel. Ministers waren “excellenties”, een onderwijzer en een dokter waren onaantastbare autoriteiten en er was ontzag voor de politieagent.

Lees verder
25 februari 2020

Recept voor de woningnood

Pal na de Tweede Wereldoorlog waren er vele huizen verwoest. Tussen werkgevers, vakbonden en regering werd er afgesproken dat de lonen minimaal zouden blijven, zodat er met de wederopbouw gestart kon worden. Dit noemde men “geleide loonpolitiek”. Tussen 1945 en pakweg 1963 stegen de winsten van bedrijven enorm. Maar de werkenden deelden niet in die winsten. Weliswaar krabbelde Nederland weer op en werd de infrastructuur weer hersteld.

Lees verder
26 januari 2020

Oorlog is lucratief!

De economische crisis in de wereld zorgde voor grote armoede en leed voor veel mensen. Op talloze manieren werd er wereldwijd jarenlang bezuinigd. Vooral op sociale voorzieningen, op gezondheidszorg, op onderwijs, op justitie en politie en op voorzieningen voor jeugd.

Lees verder
19 oktober 2019

ARME BOEREN?

Ook zo meegeleefd met de boeren en hun protesten? Ook de fabeltjes geloofd over die hardwerkende stakkers die ten onder gaan aan regeltjes? Ook zo meegehuild met de wolven in het bos en gerenommeerde wetenschappers uitgemaakt voor charlatans die in een groot complot zitten om de boeren “te vermoorden”?

Lees verder
13 december 2018

OP DE MARKT IS JE EURO……..

Vroeger had je twee markten. De rommelmarkt voor leuke spulletjes en de dagmarkt voor je verse groenten, fruit en andere levensmiddelen.

Lees verder
10 oktober 2018

HET LAND VAN OOIT

In mijn jeugd stond er jaren lang een morsige man met een bord in de binnenstad van Den Haag. “De wereld vergaat binnenkort” stond er op zijn bord te lezen. Niemand nam hem serieus.

Lees verder
5 maart 2018

Bang voor de burger

Landelijk laat D66 liever afluisteren via hun sleepwet, dan naar de burger luisteren via het referendum. Nota bene hun eigen wet, die ze na één keer gebruik zelf weer bij het grof vuil zetten. Kennelijk bang om de burger meer democratische mogelijkheden te geven dan één keer per vier jaar te mogen stemmen.

Lees verder
21 januari 2018

column: Marcel Olierook ...stop het potverteren

Politiek bestaat uit keuzes maken. Zo kiest de VVD ervoor om de rijkste 10% mensen te helpen nog méér vermogen en inkomen te vergaren dan de overige 90% van de bevolking. Bijvoorbeeld door de dividendbelasting af te schaffen en de aandeelhouders miljarden cadeau te doen. En D66, de club van chirurgen, artsen, advocaten en andere grachtengordelyuppen, luistert liever mensen af met hun sleepwet, dan naar ze te luisteren via een referendum, die ze ooit een kroonjuweel noemden, maar nu bij het grofvuil hebben gezet.

Lees verder
22 juli 2017

Schuld en boete

Gister was ik op een tuinfeestje in Amsterdam. Op enig moment beweerde iemand dat mensen met schulden daar zelf de schuld van zijn en dat je die niet moest helpen. Daar werd ik even boos over.

Lees verder
14 april 2017

Buiten de lijntjes kleuren

Buiten de lijntjes kleuren
 
Mijn vrouw was vier jaar, toen haar ouders naar België verhuisden voor het werk van mijn schoonvader.
De eerste dag op de kleuterschool kreeg ieder kind een stuk behangselpapier en wat kleurpotloden van de dienstdoende non.
Driftig begon kleine Willemien te tekenen. Maar oh, oh, dat was helemaal fout. De non zou wel zeggen wat je mocht tekenen en hoe. Voor straf mocht ze die ochtend in de hoek staan. Het plezier in expressie werd zo grondig vernield. Maar dat dit anders kan bewees de beweging voor vrije expressie in Nederland.
 
In 1950 werd in Amsterdam door Mw. Ina van Blaaderen een stilleven van Cézanne verkocht. Van de opbrengst werd een zandschip aangekocht en verbouwd. Het kwam tegenover Carré te liggen en werd de Werkschuit gedoopt.
Een coalitie van beeldend kunstenaars en hervormingsgezinde pedagogen, zoals leerkrachten uit de Montessori en de Freinet beweging, geloofden in de vrije expressie, oftewel het persoonlijk scheppingsvermogen van de mens en vooral het kind. Zij begeleiden de kinderen en propageerden in het hele land de vrije expressie.
Hun visie was, dat het schools aanleren van vaardigheden slechts leidt tot culturele armoede.
Het was het begin van de kunsteducatie.
 
Afgelopen week kwam er een rapport uit van de Inspectie Onderwijs over de Kunstzinnige Oriëntatie.
Een van de bevindingen was, dat leerlingen slechter zijn gaan tekenen de afgelopen twintig jaar. Kinderen hadden een toets moeten afleggen en een aantal opdrachten moeten vervullen.
Leerlingen zijn schematischer gaan tekenen.
 
Tsja…..als je de kunsteducatie in Nederland de afgelopen jaren bijna volledig hebt wegbezuinigd moet je niet gek kijken als er culturele armoede ontstaat.
En hoe wil je nou volhouden dat een subjectieve kijk op kunst door een dorre ambtenaar via een toets objectief te beoordelen valt?
Waar in de vijftiger jaren door bevlogen onderwijsvernieuwers en (beeldend) kunstenaars een nieuwe visie op kunst en pedagogiek werd neergezet is het huidige onderwijs gevangen in het keurslijf dat de Inspectie hen oplegt.
 
De school is een toetsfabriek geworden, met éénduidige methoden, waar leerlingen een product zijn en de resultaten van de kinderen een opbrengst. Waar onderwijskrachten het grootste deel van hun tijd kwijt zijn aan registraties voor de Inspectie. Waar Cito – als commercieel bedrijf – de scepter zwaait en samen met de Inspectie zowel toetsen als methoden om die toetsen te kunnen maken door de strot duwt van de onderwijsteams.
Tijd voor een revolte binnen de scholen. Tijd voor een nieuwe visie op het onderwijs**.
Tijd om buiten de lijntjes te kleuren.
 
Marcel Olierook
 
** Binnen de SP is een werkgroep Onderwijs actief. Wilt u meepraten en/of denken?
    Neem dan contact op met Wim Hoogervorst -  0228-855195 of  hoogervorst.wim@gmail.com

 

Lees verder

Pagina's

U bent hier