h

column: Marcel Olierook ...stop het potverteren

21 januari 2018

column: Marcel Olierook ...stop het potverteren

Politiek bestaat uit keuzes maken. Zo kiest de VVD ervoor om de rijkste 10% mensen te helpen nog méér vermogen en inkomen te vergaren dan de overige 90% van de bevolking. Bijvoorbeeld door de dividendbelasting af te schaffen en de aandeelhouders miljarden cadeau te doen. En D66, de club van chirurgen, artsen, advocaten en andere grachtengordelyuppen, luistert liever mensen af met hun sleepwet, dan naar ze te luisteren via een referendum, die ze ooit een kroonjuweel noemden, maar nu bij het grofvuil hebben gezet.

Maar ook in Enkhuizen, op gemeentelijk niveau, worden politieke keuzes gemaakt.
Het ambtenarenapparaat functioneert niet goed. De huidige wethouder die namens VVD en D66 de portefeuille Personeel en Organisatie beheert, heeft een plan omarmt om daar iets aan te doen.

Door VVD en D66, gesteund door PvdA, Quasten, Langbroek, van der Pijl en de Jong, worden er nu miljoenen verspild aan een ambtenarenapparaat dat niet goed functioneert.

De zorgvuldig opgebouwde reserves door SP, CDA en CU/SGP worden de komende paar jaar door de plee gespoeld. Een overschot op de begroting wordt in één klap een miljoenenverlies. Dat potverteren zal de Enkhuizer bevolking gaan merken. Zowel in de portemonnee als in de afbraak van voorzieningen.

Want het is gemeenten verboden om een begrotingstekort te hebben. Er zullen daarom bezuinigingen nodig zijn. Op welzijn, op zorg, op voorzieningen voor kinderen, op cultuur en op het onderhoud van de stad.

De vraag is of de Enkhuizer bevolking dat zal accepteren.
Kiezen de mensen voor deze afbraak of kiezen ze voor een alternatief.

Want dat is er.

Bij de fusie van de drie ambtelijke apparaten van Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen is onvoldoende nagedacht over de vraag hoe het zaakje aangestuurd zou worden. Nu de zaak niet meer goed functioneert komen de dure adviesbureaus met “oplossingen” die hen rijk maken en ons arm. Maar verbeteringen komen alleen tot stand als je rigoureus bent in de oplossing.

Er lopen nu al veel te veel leidinggevenden en allerlei staffunctionarissen rond. Bovendien hebben de individuele wethouders en de gemeenteraden nauwelijks of geen zeggenschap over het apparaat.

De oplossing die de adviesbureaus geven komen neer op het aantrekken van nog méér staf en leiding.

Dat is pappen en nathouden over de rug van de inwoners. Het is beter om leiding en staf drastisch in te krimpen.

Als we alleen alle uitvoerende ambtenaren binnen de SED laten zitten, kunnen deze mensen door één directeur, met steun van een Hoofd en een financiële controller aangestuurd worden.

De beleidsambtenaren kunnen dan weer terug naar hun oude gemeenten en vallen onder hun gemeentesecretaris, die met hulp van één of twee hoofden de aansturing verzorgt. De overtollige leiding en staf wordt naar ander werk geholpen.

Zo hoeft er door deze reorganisatie geen structureel geld bij. Er is alleen incidenteel geld nodig voor een Sociaal Plan, om de overtollige leiding en staf naar ander werk te begeleiden.

De SP zal daarom dit belangrijke punt inzet van de verkiezingen maken.

Wij willen een sociaal gezond Enkhuizen, waar de lasten voor de burger niet verhoogd worden en waar de voorzieningen worden uitgebreid.

Aan u als kiezer de vraag welke politiek u wilt kiezen. Voor het potverteren of voor een sociaal Enkhuizen.

Ik hoop op uw stem voor de SP op 21 maart, zodat we het potverteren kunnen stoppen.

Marcel Olierook

Reacties

Bedank Marcel met veel interesse gelezen.
De oplossing over de SED die je heb aangegeven, zijn volgens mij de juiste
De komende jaren moeten in het teken staan van herstel.
Heel simpel tien euro in de knip, dan geen 12 euro uitgeven.
Dit gaat op termijn altijd fout.
Ik blijf de politiek in Enkhuizen nauw volgen.

Gerrit Wijnne

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier