h

Bang voor de burger

5 maart 2018

Bang voor de burger

Landelijk laat D66 liever afluisteren via hun sleepwet, dan naar de burger luisteren via het referendum. Nota bene hun eigen wet, die ze na één keer gebruik zelf weer bij het grof vuil zetten. Kennelijk bang om de burger meer democratische mogelijkheden te geven dan één keer per vier jaar te mogen stemmen.

Maar in Enkhuizen maakt D66 het wel heel bont.

Gebruikelijk is rond verkiezingstijd, dat je de inwoners van Enkhuizen tegemoet treedt, uitleg over jouw partijstandpunten geeft en verantwoording aflegt over het door jouw partij gevoerde beleid de afgelopen vier jaar.

Maar een open debat, georganiseerd door groepen burgers, wordt door D66 gemeden.

Dat kan en mag, maar chique is het niet. Maar is dat nou arrogantie of is dat angst?

Als je de website van D66 leest, dan staat daar klip en klaar, dat deze partij alleen op één podium wenst te figureren, namelijk in de Raadszaal. Daar mag de burger zich vervoegen om bij de regenten van D66, met de pet in de hand vriendelijk te verzoeken of ze ook gehoord mogen worden.

En dat is een opvatting over democratie die wringt met de praktijk van jaren in Enkhuizen.

Dat is meer: Terug naar de 19de eeuw.

In Enkhuizen heeft het gemeentebestuur een stevige traditie om regelmatig de mening van burgers te vragen en daar rekening mee te houden.

Zo is de Stadsvisie 2030 tot stand gekomen door de inwoners bij de ontwikkeling van die visie te betrekken.

Zo is de Woonvisie met groepen inwoners besproken en tot stand gekomen. Hetzelfde geldt voor alle belangrijke beleidsnota’s, waarbij de inwoners en hun mening en adviezen serieus zijn genomen.

Beginspraak noemen we dat.

Daarbij maak je als gemeentebestuur gebruik van de kennis en kunde van jouw inwoners en schep je draagvlak voor beleid. De burgers betrekken bij beleid.

Als politieke partij gaat de SP nog iets verder. Maandelijks staan onze leden, fractieleden en (ex)wethouder op straat en gaan daarnaast regelmatig de buurten in. Daar vragen we de bewoners naar hun ervaringen met beleid, peilen we de behoefte aan nieuw beleid en proberen op die manier de kloof tussen bestuur en inwoner te verkleinen. Vaak krijgen deze buurtbezoekjes een vervolg via een discussieavond die wij voor die buurt organiseren. De vele signalen die wij op deze manier oppikken vertalen we in beleidsvoorstellen.

Ook organiseren wij maandelijks het debat met de burger over belangrijke thema’s in ons politieke café Spraak. Voor ons is het logisch dat wij de inwoners dagelijks betrekken bij het bestuur van de stad. Voor D66 is éénmaal stemmen in de vier jaar kennelijk voldoende.

Vraag aan D66 is daarom: Hoe bang ben je eigenlijk voor de burger?

Marcel Olierook

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier