h

Nieuws uit 2007

16 augustus 2007

Inspraak Milieueffectrapport Westfrisiaweg gestart


Van 23 augustus tot 4 oktober ligt het milieueffectrapport (MER) over de opwaardering van de Westfrisiaweg ter inzage. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen hun opmerkingen indienen bij de provincie Noord-Holland. Eind 2007 nemen de betrokken overheden hierover een besluit. Met dit rapport en de reacties erop wordt het mogelijk een voorkeurstracé te kiezen.

Lees verder
13 augustus 2007

Brief aan partijbestuur en comité D-SP

Afgelopen vrijdag verstuurde het afdelingsbestuur een aangetekende brief naar het partijbestuur en het comité Democratisering SP. Klik op "Lees verder" om de inhoud te lezen.

Lees verder
10 augustus 2007

Actie: Stop de Uitverkoop van de Thuiszorg


De kranten hebben er de afgelopen weken mee vol gestaan: duizenden
thuiszorghulpen moeten vrezen voor hun baan en moeten ervoor vrezen dat ze
in de toekomst tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden (alfahulpconstructie)
aan het werk worden gezet. Dit is het gevolg van de invoering van de Wmo
(Wet maatschappelijke Ondersteuning) die gemeenten ertoe aanzet de
huishoudelijke verzorging zo goedkoop mogelijk in te kopen.

Lees verder
5 augustus 2007

Schriftelijke vraag IOAW

Na melding van een IOAW-client heeft de SP de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het college.

Lees verder
1 augustus 2007

FRACTIE - komkommertijd, herinnering over vragen

Heden stelde ik de volgende vraag aan de griffie: (klik op lees meer..)

Lees verder
16 juli 2007

Gemeenten regelen aanvullende bijstand AOW'ers via SVB (BEHALVE NOG IN ENKHUIZEN!)

Edese 65-plussers die recht hebben op aanvullende bijstand, krijgen die uitkering vanaf 1 januari 2008 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ede is daarmee een van de circa 60 gemeenten die volgend jaar van de dienstverlening van de SVB gebruik zullen maken. Jacques van Hoof, programma manager WWB 65+ bij de SVB licht de redenen hiervoor toe.

Lees verder

Pagina's

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier