h

Blog SP WFO

26 maart 2011

cie GG 22/3/11: woningen en HE(A)RT

In grote lijnen -want ik improviseer wel eens- hebben we de volgende zaken gezegd/gedaan/gevraagd:

Lees verder
13 maart 2011

Reageren op de HARTEN visie

Enkele weken geleden verscheen onze HARTEN visie (zie hier). Wilt u reageren, aanvullen enzovoorts, dan kunt u dit doen door uw reactie hieronder achter te laten.

Lees verder
5 maart 2011

Verslag bezuinigingen avond 22 feb

Verslag raadsbijeenkomst over verdiepingslag bezuinigingen, deel 2

Lees verder
2 maart 2011

Raad 1/3/11: bezuinigingen, hockey, voorrang

Na de raadsvergadering spraken we met de raadsleden over het proces van de bezuinigingen. Het bestuursakkoord laat op zich wachten, dus wat nu. Ik ben erg tevreden over wat nu is afgesproken:
- college maakt voorstel voor alleen 1 mln ten behoeve van de kadernota
- raad amendeert zo nodig het voorstel, maar wel met dekking
- burger betrekken wordt geen groot participatietraject, meer "informeren", bijv. in de Drom
- pas als bestuursakkoord er is evt. meer.
- stuurgroep -die *dus* bijna niets meer te doen heeft- gaat alleen over hoe communiceren naar burger. Het lijkt me logisch dat dit minder uitgebreid hoeft te zijn dan een stuurgroep die een heel traject "begeleidt".
Ik ga er van uit dat zowel college als raad begrijpt dat het weinig zin heeft om geen rekening te houden met alle voorstellen en feiten die er al liggen.

Lees verder
25 februari 2011

Hoe verder met de bezuinigingen?

Eergisteren stuurden wij de stuurgroep de volgende mail:

Lees verder
18 februari 2011

Verslag bezuinigingen avond 8 feb

Verslag raadsbijeenkomst over verdiepingsslag bezuinigingen, deel 1

Lees verder
17 februari 2011

Raadsbrieven havenvisie, drugshonden, moerdijk en stoomtram

Vandaag ontvingen we diverse raadsbrieven.

Lees verder
16 februari 2011

Participatie

Vorige week was er een verdiepingsbijeenkomst over de bezuinigingen. In de aanloop er naar toe heb ik de raad helpen herinneren wat nou eigenlijk begin januari is overeengekomen, namelijk een amendement waarbij betrekken van burger al zat in februari meteen (meteen na de richtinggevende uitspraken). Ik weet uiteraard dat de heersende opinie steeds is en was dat het bestuursakkoord bekend zou moeten zijn. Ik betwijfel dat, en daarnaast zijn er meer en meer berichten dat dit nog even gaat duren, al was het maar vanwege de PS verkiezingen. Nav. dit alles schreef ik

Lees verder
31 januari 2011

Over head

Sinds ik weet hoeveel overhead doorberekend wordt (zie hier) probeer ik meer inzicht te krijgen in het verschijnsel overhead. Laat toevallig net een week geleden Berenschot hier een stuk over hebben laten verschijnen. Het is het proefschrift "Overhead gewaardeerd" van Mark Huijben. Het is duidelijk dat op dit vlak wel wat te winnen valt, al moet dit wel goed bekeken worden. Vandaar dat we in onze richtinggevende uitspraken hier mogelijkheden zien, maar wel beseffen dat je er goed naar moet kijken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier