h

Opinie

10 juli 2016

Cijfers

Hoera! Afgelopen maand is mijn levensverwachting met bijna 7 jaar gestegen. Hoewel….?

Lees verder
11 februari 2016

Zorgen om ons pensioen

Een beetje gerustgesteld, maar ook ongerust. Dat was kortgezegd het gevoel waarmee ik thuiskwam na het Politiek Café van onze afdeling eind januari. Een Politiek Café waarop SP-kamerlid Paul Ulenbelt de aanwezigen informeerde over de toestand rond ons pensioen.

Lees verder
16 juli 2015

De EU en Griekenland: het andere verhaal

Al langer erger ik me enorm aan de verhalen die over de Grieken en Griekenland in de media komen. De Grieken zijn profiteurs, ze zijn lui, ze gaan vroeg met pensioen. Kortom: ze hebben een leven als een luis op een zeer hoofd, een heerlijk leventje dus.

Lees verder
1 december 2013

Achtergrond: NS en de marktwerking

Bert Putters
In de negentiger jaren van de vorige eeuw besloot het kabinet Kok I het neoliberalisme door te voeren. “marktwerking” was het toverwoord. De monopolist NS moest worden verzelfstandigd en er moest concurrentie komen op het spoor. In 1995 besloot het kabinet Kok I tot verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen. Het bedrijf verloor de eigendom en beheer van de railinfrastructuur en het alleenrecht op vervoersdiensten per spoor.

Lees verder
7 juli 2007

Klimaatsverandering: hype, big bussiness of daadwerkelijk probleem?

Vanaf wereldwijd concerten om mensen bewust te maken van de klimaatsverandering, die zoals het gebracht wordt, de schuld is van de mensheid en de uitstoot van CO2.
Ik zet als kritische wereldburger toch wel wat vraagtekens bij hoe dit alles gehypt wordt.

Lees verder
15 juni 2007

EINDE VERHAAL????????

Stichting Breedband heeft het hoger beroep tegen het besluit van de gemeente Enkhuizen om de subsidie per 01-01-08 te stoppen en te verleggen naar de nieuwe welzijnsstichting verloren.
Dit bericht kwam naar voren door een kranteartikel, de uitspraak was op 7 juli en weer is de raad niet tijdig op de hoogte gesteld over wat er nu moet gebeuren en hoe hiermee om te gaan. We raken er inmiddels aan gewend dat informatie tot ons komt via de krant, en dat is een slechte zaak.

Lees verder
9 juni 2007

OPINIE - principes, mc!

SMC
Principes zijn een kostbaar goed. Natuurlijk moet je soms kunnen "wheelen en dealen", geven en nemen, maar een politieke partij met duidelijke uitgangspunten moet natuurlijk nooit zijn principes verloochenen.

Lees verder
22 mei 2007

OPINIE - buitendienst

Helaas haalden we in de afgelopen commissievergadering geen meerderheid. Klik op lees verder om een ruwe versie van het betoog van de SP in de eerste termijn te lezen. Daarna enkele opmerkingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier