h

Blog

12 februari 2006

aedes en daklozen

openbrief voorzitter Aedes (overkoepelende organistaie wooncorp.)

Lees verder
6 februari 2006

Plannen Gommerwijk west-west

Morgen zal er in de raadsvergadering weer gesproken worden over de nieuwe wijk Gommerwijk west-west. De afspraak dat er eerst gebouwd zou worden aan Westeinde -Zuid, wat ook mijn voorkeur heeft, pas op de plaats om in een gebied grenzend aan het Streekbos te bouwen. Wat de SP betreft zijn wij het in ieder geval al niet eens met de verdeling in Gommerwijk W-W waar maar voor 20% in de sociale sector zal worden gebouwd. Landelijke norm is al 30% daarnaast missen wij jongerenhuisvesting. Men richt zich in deze wijk op de dure sector, eigenlijk zou je moeten bouwen naar vraag, wij schatten in dat er niet geen run komt op de huizen die meer dan 280.000 moeten gaan kosten.

Lees verder
5 februari 2006

Premtime

Zo, dat is ook weer achter de rug , ik ben tevreden over de uitzending en heb al positieve reacties mogen ontvangen, waarvoor dank. Ik denk dat het nu duidelijk naar voren is gekomen dat de politiek zich wat de dak en thuislozen betreft bedient van het afschuiven.

Lees verder
4 februari 2006

BODEmloze arrogantie

Onbegrijpelijke reactie van de wethouder vadaag in het NHD op de uitspraak van de rechter, ik heb zelden zo'n slecht verliezer meegemaakt, de rechterlijke macht EN het ministerie hebben zwaar op de rem getrapt wat de overname van het welzijnswerk door woondiensten betreft, in plaats van nu de conclusie te trekken dat er een ongeoorloofd pad is gekozen en zijn verantwoording te nemen, trapt hij nog even flink na door te zeggen dat de gemeente af wil van Breedband, omdat er geen vertrouwen meer is, het moet niet veel gekker worden.

Lees verder
1 februari 2006

NHD over programma SP

Vandaag een stuk in NHD waarin een deel van ons programma wordt benoemd, de kop kon zeker niet groter, maar geeft nix, in elk geval kwam ons standpunt over het welzijnswerk, huisartsenpost, en uitbreiding politie in uitgaansuren naar voren, plus het feit dat wij verder gaan dan alleen te zeggen dat er bij het NS-terrein meer parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd, maar dat wij voorstander zijn om dan ook vanaf het station gratis pendelbusjes in te zetten, autorijders hebben over het algemeen een hekel aan lopen, dus moet je ze een vervanging bieden, ook kwam naar voren dat wij pertinent tegen een parkeergarage in de binnenstad zijn. Al met al genoeg punten om de mensen te prikkelen ons programma te lezen lijkt mij....

Lees verder
31 januari 2006

OV-vervoer en klachtenmelding

Aangenaam verrast vandaag: Prominent stuk in NHD over Esther Fluiter en de problemen met het OV-taxivervoer. Ik had al een aantal keren met haar gesproken en de tip gegeven omcontact te zoeken met het NHD en meteen een meldpunt op te starten omdat individuele klachten meestal niet leiden tot een constructieve verbetering, en op deze manier kan je de klachten in kaart brengen en bundelen en vervolgens aanbieden aan de verantwoordelijken. En voila, zo is geschied.

Lees verder
30 januari 2006

Posters en borden

Toen de SP als eerste gebruik maakte van de verkiezingsborden, met de "breedbeeldkreet", was er opschudding bij de andere partijen, foei!, wat denkt de SP wel om voordat het toegestaan is ,zich zomaar als eerste als deelnemende partij te manifesteren.Na een weekje lekker de borden te hebben opgevrolijkt, hebben wij ze weer verwijderd, en ja hoor, prompt was daar de PvdA (ook voortijdig), wij konden er thuis smakelijk om lachen, de keukentrap was blijkbaar te klein want van enige plakvaardigheid was geen sprake, we zullen maar niet ingaan op de blunder van de lijstnummering , daar is in de kranten, op straat en op Radio Enkhuizen al genoeg over gezegd.

Lees verder
30 januari 2006

Daklozen en opportunisme

Soms denk ik wel eens "wat jammer dat mensen soms zo fel reageren op actie". Het tegenovergestelde van "actief" is "passief". Dat woord schijnt blijkbaar de voorkeur te hebben. Zo ook als het over daklozen in Enkhuizen gaat. Woorden als "opportunisme" en "verkiezingsstunt" staan elke keer weer te lezen, als de SP weer eens actie onderneemt. Dit terwijl de SP wel degelijk eerst andere kanalen bewandelt voordat zij acties onderneemt en/of media-aandacht vraagt. Echter, n raadslid vindt dat we met onze actie voor daklozen opportunistisch bezig zijn, zo staat op zijn weblog te lezen.Hoog tijd voor een reactie in het gastenboek op die site:

Lees verder

Pagina's

U bent hier