h

Blog Wim Hoogervorst

17 maart 2013

Op naar Den Haag!

De strijd om behoud van de (thuis)zorg is in volle gang. In veel afdelingen zijn inmiddels bijeenkomsten georganiseerd om mensen die bij de zorg betrokken zijn te informeren over de rampzalige gevolgen die de plannen van het kabinet zullen hebben voor de zorg.

Lees verder
18 februari 2013

Pakken wat je pakken kan!

Het kabinet Rutte II is nu zo’n honderd dagen in functie. Honderd dagen op weg om ons land uit de crisis te halen. Begin november 2012 stapten de nieuwe ministers, onder leiding van Mark Rutte en onze koningin het bordes van Huis ten Bosch op, na een paar minuten daarvoor door het staatshoofd in een ‘toneelstukje’ te zijn beëdigd.

Lees verder
13 januari 2013

Overbruggen...

Waar de huidige regeringspartijen hun motto “Bruggen slaan” proberen uit te dragen (al zou ik niet weten welke bruggen zij bedoelen, met hun vergaande afbraakbeleid), wil ik voor onze partij graag het motto “Overbruggen...” gebruiken.

Lees verder
16 december 2012

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe...

Kent u het nog? De (wat) ouderen onder ons vast wel. Wie rond de jaarwisseling in de jaren zeventig en tachtig aan de televisie gekluisterd zat, kwam deze zinsnede regelmatig tegen.
Wim Kan, één van de Grote Drie, gebruikte deze tekst op melodie, waarbij hij zich telkenmale afvroeg wat ons in het nieuwe jaar te wachten stond.

Lees verder
18 november 2012

Een beschaafd land...

Bij de komst van de mens op Aarde ontstonden er zo her en der samenlevingen: groepen mensen die samen leefden en een beetje zorg voor elkaar droegen. In de geschiedenisles spreken we van beschavingen. In mijn werk als leerkracht op een basisschool komt het regelmatig aan de orde.
Toch zou je eens nader moeten bekijken wat de term ‘beschaving’ zoal inhoudt.

Lees verder
4 november 2012

Lekker naar de 'bieb'... Straks ook nog?

Ik weet nog goed dat ik als kind op een bepaald moment ‘het lezen’ ontdekte. Natuurlijk zijn de technieken van het lezen, het ontcijferen van de lettertekens en het combineren daarvan tot begrijpelijke klanken, mij op de (toen nog) lagere school bijgebracht. Ik mag me gelukkig prijzen dat dat bij mij allemaal redelijk vlot ging. Het echte ‘lezen’ kon toen beginnen. En ‘lezen’ moest en moet je natuurlijk zelf doen.

Lees verder
25 oktober 2012

Waarom weer 'paars'...

Dat ik nu ruim een week voorzitter mag zijn van de SP-afdeling West-Friesland Oost doet mij misschien nog wel kritischer kijken naar al het nieuws dat via televisie, radio, krant en internet tot ons komt. En het was natuurlijk al niet zo best gesteld met onze maatschappij...

Lees verder

Pagina's

U bent hier