h

Kerngroep "Onderwijs en Peuterwerk"

14 juli 2014

SP: Peuterwerk moet terug naar de overheid

Na het faillissement van ESTRO, de kinderopvangorganisatie die veel instellingen voor kinderopvang en peuterwerk in onze regio onder haar beheer had, zullen in de gemeenten Stede Broec en Drechterland in elk geval de peuterspeelzalen worden gesloten. De SP vindt dat een zorgelijke ontwikkeling.

Lees verder
9 juli 2014

Peuterwerk en kinderopvang een speeltje voor beleggers

Lang is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang een zaak geweest van het gesubsidieerde welzijnswerk. In de negentiger jaren van de vorige eeuw veranderde er veel. Welzijnsinstellingen werden gedwongen tot fusies en schaalvergroting. De kinderopvang werd een commerciële tak binnen die welzijnsinstellingen. Dat zou efficiënter zijn en beter voor het kind. Dacht men toen….

Lees verder
26 maart 2013

Ontluisterende verhalen op onderwijsavond

de sprekers


V.l.n.r: Wim Hoogervorst, Jamila Yahyaoui, Marcel Olierook

Op maandag 25 maart jl. organiseerde de kerngroep Onderwijs en Peuterwerk van de SP-afdeling Westfriesland-Oost haar tweede bijeenkomst voor mensen in het peuterwerk en basisonderwijs.
Speciale gast was Jamila Yahyaoui, medewerker SP-Tweede Kamer.

Lees verder
15 november 2012

Vergadering kerngroep onderwijs druk bezocht

De Kerngroep Onderwijs van de SP West-Friesland Oost organiseerde afgelopen dinsdagavond een eerste bijeenkomst voor mensen die werkzaam zijn binnen het peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs. Onder het motto “Peuters en kleuters onder druk” werd druk gediscussieerd over ontwikkelingen die ons vak en onze passie bedreigen.

Lees verder
26 oktober 2012

Discussieavond: Peuters en kleuters onder druk

Op dinsdag 13 november a.s. organiseert de kerngroep Onderwijs van de SP afdeling West-Friesland Oost een discussieavond voor mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs met als thema: "Peuters en kleuters onder druk".

Lees verder

U bent hier