h

In Enkhuizen blijft thuiszorg op peil

22 november 2016

In Enkhuizen blijft thuiszorg op peil

Opnieuw staat in onze regio de thuiszorg onder druk. Wellicht heeft u via de krant vernomen dat Zorgkompas, één van de thuiszorgorganisaties, met de thuiszorg wil stoppen. Zorgkompas wil de thuiszorg niet meer garanderen voor het tarief dat de gemeenten bieden, en daardoor dreigen veel cliënten hun zorg en personeel hun baan kwijt te raken.  Er gaan verhalen dat  in Enkhuizen de wethouder (van de SP) voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Een goeie reden voor afdelingsvoorzitter Wim Hoogervorst om eens bij SP-wethouder Marcel Olierook langs te gaan.

Hoe zijn de problemen in de regio eigenlijk ontstaan?
Begin dit jaar kwam TSN, een grote landelijke thuiszorgorganisatie, met de mededeling dat zij failliet zouden gaan. Als portefeuillehouder WMO heb ik toen samen met de Hoornse wethouder overleg gevoerd met organisaties die de thuiszorg wel van TSN wilden overnemen. Drie van hen wilden wel overnemen, maar dan moesten eerst de tarieven omhoog. Zorgkompas stelde toen een tarief voor van € 21,75 voor ‘eenvoudige huishoudelijke hulp’ en  € 26,00 voor ‘complexere hulp’ voor. Dat zijn tarieven die “marktconform” zijn. Daarmee kun je de medewerkers in de thuiszorg een normaal CAO loon betalen en heb je als thuiszorgorganisatie ook nog een redelijke winstmarge. De 7 West Friese gemeenten besloten de tarieven die Zorgkompas voorstelde over te nemen. Wij eisten wel dat de zorgkoppels van medewerker en cliënt in stand bleven.

Dus je koos voor Zorgkompas?
Nee, want ik  eiste dat de arbeidsvoorwaarden voor het personeel volledig in stand bleven. Dat wilden twee van de drie aanbieders niet garanderen. Zorgkompas wilde de lonen van een deel van het personeel verlagen. Als enige West Friese wethouder kon ik daar niet mee akkoord gaan. Eén aanbieder gaf aan geen probleem te hebben met mijn eisen. Dat was MIEP!. Daar is Enkhuizen mee in zee gegaan.

Ben je tevreden over MIEP! ?
In de contacten die ik heb met personeel en met cliënten van MIEP! krijg ik eigenlijk alleen maar positieve geluiden. Reden voor mij om tevreden te zijn, maar we houden natuurlijk de vinger aan de pols.

En Zorgkompas? Wat willen zij nu?
Kort geleden luidde Zorgkompas opeens de noodklok. Het door hen zelf voorgestelde tarief vonden ze nu, zeven maanden later, ineens ontoereikend om het werk te blijven doen zoals was afgesproken. Zonder nieuwe (hogere) tarieven zouden zij 200 medewerkers op straat  zetten. De gemeenten, ook Enkhuizen, worden nu onder druk gezet, want zij zouden het onderste uit de kan willen, ten koste van de zorg en het personeel. Ook de FNV trekt inmiddels fel van leer tegen ons.

Onterecht, als ik je goed begrijp …
Jazeker. De gemeenten worden nu als grote boe-man neergezet, maar dat klopt niet. De bazen van Zorgkompas zijn hier ‘fout’, door te dreigen met het ontslag van ruim tweehonderd medewerkers. Zij hebben afgelopen  jaar de boel overgenomen op hun eigen voorwaarden, wij hebben op hun voorstel de tarieven verhoogd.

Hoe moet het nu verder?
Ik heb  aan het FNV laten weten dat hun  protesten over de situatie in Enkhuizen niet terecht zijn. Als het werk van Zorgkompas in 2017 overgenomen wordt door een andere aanbieder dan geldt hetzelfde als bij het faillissement van TSN: ik eis dat de zorgkoppels in stand blijven, dat niemand er in zorg op achteruit gaat, maar ook dat de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in stand blijven en dat zij een eerlijk cao-loon blijven ontvangen.

Daarmee doe je als SP-wethouders dus echt wat extra’s?
Nee, ik doe wat van mij verwacht mag worden. Dat ik de zorg in stand hou en dat wij de wet volgen. De afgelopen periode is het aantal uren thuiszorg dat wij inkopen in stand gebleven. Maar tijden en mensen veranderen. Hoe ouder iemand wordt, hoe meer functies je verliest. Ik heb daarom opdracht gegeven om in Enkhuizen met alle inwoners die zorg behoeven om tafel te gaan om nog maar eens goed die behoeften in kaart te brengen. Ik wil graag weten of iedereen wel voldoende zorg ontvangt. Als SP’er sta ik, samen met het voltallige college overigens, voor goede thuiszorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Wim Hoogervorst

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier