h

Drommedaris

6 januari 2016

Fractie SP niet naar nieuwjaarsreceptie in de Drom

De burgemeester heeft besloten om de inwoners van Enkhuizen namens het College en de Gemeenteraad uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie in de Drom. De fractie van de SP, maar ook de fracties van het CDA, de CU/SGP en Nieuw Enkhuizen hebben grote moeite met de keuze van de locatie.

Lees verder
15 mei 2015

Raad 12 mei 2015 - Kunstgras en Drommedaris

Op de agenda van de raadsvergadering van 12 mei j.l. stonden een paar lastige onderwerpen die de gemoederen in de Enkhuizer politiek al vele jaren bezighouden: de aanleg van drie kunstgrasvelden op sportpark Immerhorn en de renovatie van de Drommedaris.

Lees verder
29 januari 2014

Overeenkomst Gemeente en Drom

Vandaag heeft het College van B&W van Enkhuizen een raadsbrief aangeboden over de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen het College en het bestuur van Stichting De Drom over de verdeling van de toegezegde subsidies. U vindt deze raadsbrief hier.

Lees verder
24 januari 2014

GR2014: Die dromme(lse)daris: verantwoording

DrommedarisIn een vorig bericht hebben we u beloofd in de aanloop naar de verkiezingen op 19 maart a.s. verantwoording af te zullen leggen over een aantal zaken die de afgelopen jaren in politiek Enkhuizen hebben gespeeld.

Lees verder

U bent hier