h

Meld uw ervaringen met de participatiewet!

15 november 2015

Meld uw ervaringen met de participatiewet!

Op 1 januari van dit jaar is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet zou ertoe moeten leiden dat er betere kansen op werk en inkomen ontstaan voor mensen met en zonder werk. Voor mensen met en zonder arbeidsbeperking. De SP is erg benieuwd naar uw ervaringen met deze Participatiewet en opent daarom een meldpunt. Tot het einde van de maand november kunt u uw verhaal naar ons sturen via participatiewet@sp.nl.

De SP maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de laatste maanden. Nog altijd is er grote werkloosheid en een tekort aan banen. Werkzoekenden solliciteren zich suf maar komen nog altijd niet aan de bak. Er bestaat veel onrust onder jongeren met een Wajonguitkering over de herkeuring. Arbeidsgehandicapten zoeken een baan maar krijgen die soms niet vanwege bureaucratische rompslomp. Sociale werkplaatsen dreigen opgeheven te worden. Ook is er geen geld voor het afsluiten van een nieuwe CAO voor de werkers in de sociale werkplaatsen. Mensen worden aan het werk gezet zonder loon en ervaren eerder repressie dan ondersteuning. Tot slot is er veel (verborgen) armoede.

Hoewel veel mensen, gemeenten en professionals hun ongelooflijke best doen, de Participatiewet is beslist nog niet best.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met de Participatiewet. Komt u vooruit met het zoeken van een baan, of juist niet? Of u werkzoekend, jonggehandicapte, betrokken ouder, professional of bestuurder bent, wij horen het graag.
Wij willen ons beeld graag toetsen aan uw ervaring in de praktijk opdat we met nog betere alternatieven kunnen komen. U kunt uw ervaring, zo kort en bondig mogelijk, aan ons sturen via participatiewet@sp.nl Uiteraard gaan we er vertrouwelijk mee om. Vermeld wel even in je mail of we dit verhaal in de Tweede Kamer mogen gebruiken en of we je naam hierbij mogen noemen.

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier