h

Woningnood en huurproblemen in Politiek Café

3 mei 2015

Woningnood en huurproblemen in Politiek Café

Verhuurdersheffing, woningnood en jongerenhuisvesting – een greep uit de onderwerpen die op woensdag 29 april jl. aan de orde kwamen op het vierde Politiek Café in Enkhuizen, georganiseerd door de SP-afdeling Westfriesland-Oost.

Café De Slof, aan de Westerstraat, was wederom het decor voor het Politiek Café. Zo’n dertig belangstellenden kwamen af op het thema van de avond: “Woningnood, wachtlijsten, woongenot?”.

Speciale gasten op deze avond waren Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP, en directeur van Welwonen, Harry Draaisma. Zij vertelden over hun werk, hun drijfveren en hun visie op wonen en huren. Ook beantwoordden zij vele vragen uit de zaal.

Het verhaal van Sadet, als woordvoerder Wonen en Huren van onze SP-fractie in de Tweede Kamer, is duidelijk. Zij maakt zich grote zorgen over alle gevolgen die het Woonakkoord uit 2013 heeft en nog gaat hebben voor mensen die in een huurhuis wonen of willen gaan wonen. De verhuurdersheffing, een belasting die de overheid op heeft gelegd aan de gezamenlijke woningbouwcorporaties, moet door de huurder worden opgehoest en zorgt in grote delen van het land voor enorme huurverhogingen. Er zijn plekken waar de huur in de laatste vier jaar bijna 20% is verhoogd! Veel mensen kunnen dit natuurlijk niet betalen.

De komende jaren moeten de woningbouwcorporaties samen € 1,7 miljard (!) ophoesten. Zij doen dat dus door het verhogen van huren, maar ook door huurwoningen te verkopen. Ook is er nauwelijks nog geld voor nieuwbouw en renovatie.

De SP pleit voor een investeringsfonds – daardoor wordt de bouw enorm gestimuleerd en komen er ook meer huurwoningen beschikbaar. Want: er ontstaan weer steeds langere wachtlijsten, ook voor jongeren. Ook de doorstroming tussen huurwoningen komt tot stilstand, omdat mensen die willen verhuizen veelal te maken krijgen met een enorm verschil in huurprijs. Dat kunnen veel mensen niet betalen, en dat betekent weer dat zij niet kunnen verhuizen.

Zo heeft het Woonakkoord (gesloten door het kabinet Rutte II met enkele oppositiepartijen) ons in een lastige knoop gebracht, waar ook weer de gewone man de gevolgen van mag ervaren.

Harry Draaisma, directeur van Welwonen in Enkhuizen, erkent de grote problemen die zijn ontstaan door het invoeren van de Verhuurdersheffing. Hij zegt dat Welwonen er alles aan doet om de gevolgen voor de huurders zo klein mogelijk te houden. Zo zijn er over het algemeen geen grote huurverhogingen in onze regio en doet Welwonen zijn uiterste best om toch nog woningen te verbeteren en nieuwe woningen te bouwen.

Onder het publiek woensdag was een groepje bewoners van het Snouck van Loosenpark. De woningen in dit park zijn sociale huurwoningen, en ooit gebouwd in opdracht van de familie Snouck van Loosen – de woningen dienden, volgens testament, altijd sociale huurwoningen te blijven.

Op dit moment zijn de woningen eigendom van Vestia (ja, de woningbouwcorporatie waar zo veel ophef over was). Vestia wil de huren van de woningen drastisch verhogen, en daar zijn de bewoners natuurlijk fel op tegen.

Welwonen wil graag met de bewoners om tafel, en de SP wil hen ook graag steunen.  Binnenkort heeft wethouder Kok (Wonen) van Enkhuizen een gesprek met Vestia – we houden dit in de gaten!

Margreet Keesman (fractievoorzitter SP in Enkhuizen) vroeg of het niet verstandig zou zijn om weer een huurdersbelangenvereniging op te richten. Het publiek onderschreef dit, en ook Harry Draaisma kon dit voorstel wel ondersteunen. Ook Sadet hechtte veel belang aan een spreekbuis en vertegenwoordigend orgaan van huurders.

Al met al een geslaagde avond – leerzaam en verhelderend, met dank voor ieders bijdragen!

Meer informatie over het SP-standpunt over Wonen is te vinden op de website van de SP.

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier