h

Verslag Politiek Café 28 januari 2015

9 februari 2015

Verslag Politiek Café 28 januari 2015

Op 28 januari j.l. organiseerde de SP haar eerste Politiek Café in café De Slof, met als thema: "Westerstraat of Spookstraat?"

Na aankondiging in de krant, op de TVKrant Enkhuizen, op Radio Enkhuizen en door het uitdelen van flyers tijdens ons Openluchtspreekuur in de Westerstraat op de zaterdag ervoor waren we heel benieuwd hoeveel geïnteresseerden op het café af zouden komen.

Geen Politiek Café zonder ook de plaatselijke politiek uit te nodigen. Zeven van de negen partijen uit de gemeenteraad waren vertegenwoordigd: CDA, CU/SGP, D'66, HEA, NE, VVD en natuurlijk de SP.

De opkomst was boven verwachting. Inwoners, ondernemers en politici kwamen meepraten over de zorgelijke toestand van het winkelbestand in Enkhuizen.

Foto: SP Enkhuizen
De SP loopt al langer met het idee om een Politiek Café te organiseren. Zo hopen we de inwoners wat meer bij de politiek te betrekken, maar ook de politiek dichter bij de burgers te brengen.

Voor deze avond waren twee deskundigen uitgenodigd: Nel de Jager, winkelstraatmanager van o.a. de Haarlemmerdijk (in het verleden uitgeroepen tot "leukste winkelstraat van Nederland") en Jorge van Vliet van InRetail, een brancheorganisatie voor ondernemers in de non-food.

Op de website van InRetail staat geschreven: "We streven naar een ideaal winkelbestand, waar de consument wordt verleid om te kopen en ondernemers optimaal kunnen ondernemen."

En… dat willen wij ook.

Foto: SP - Margreet Keesman
Om de discussie op gang te helpen had de SP vooraf een aantal stellingen bedacht. SP wethouder Marcel Olierook gooide de eerste stelling in de groep: "De huren zijn te hoog – een huur die omzet gerelateerd is zorg voor minder leegstand."

Meteen barstte de discussie los. Er heersen veel zorgen en frustraties. Alleen al in de Westerstraat staan er 35 panden leeg. Rondom het IJsselmeer verpauperen Harlingen en Enkhuizen het meest, werd gesteld. De spin-off van de toeristische attracties is erg laag. Alleen de watersport brengt extra geld naar de stad.

Een ondernemer maakte de opmerking dat er een verruiming van de bestemmingsplannen moet komen. Maar er werd ook opgemerkt dat ondernemers in de spiegel moeten kijken, met name over de koopzondagen. Allemaal open of allemaal dicht.

Nel de Jager was van mening dat een omzet gerelateerde huur niet mogelijk is. De meeste eigenaren van panden moeten de kosten en afschrijving uit de huur betalen en bovendien vond zij dat omzet gerelateerde huur de ondernemer lui maakt, niet ondernemend genoeg.

Haar mening is dat er koopkracht nodig is. Inventariseer waar de koopkracht zit. Er is teveel winkelruimte en iedereen blijft op zijn eigen stek. Wat is de kracht van Enkhuizen? Dat is de vraag.

In de zomer is Enkhuizen een havenstad maar Enkhuizen heeft ook veel historie. Bovenal, is haar advies, moeten de neuzen dezelfde kant op! Er is niets veranderd nadat ze hier anderhalf jaar geleden een aantal ondernemers is komen adviseren, merkt ze op.

Er liggen kansen genoeg. Alles is ‘hip en hup’ terwijl 60% van de inwoners 45 jaar of ouder is. Waar kunnen inwoners van deze leeftijd in Enkhuizen hun kleding kopen?

Op de vraag uit de zaal wat de Stichting Stadsmanagement gaat doen geeft ze aan dat het doel van stadsmanagement is: promotiebeleid, in gesprek gaan met alle partijen, Enkhuizen op de kaart zetten.

Enkhuizen boeit! Een prachtige slogan maar ze heeft het idee dat dit niemand boeit.

Ondernemers moeten zich organiseren en meer met de politiek om tafel gaan zitten. Betrek hierbij ook de partijen die leegstaande panden in handen hebben (noot: Wethouder Rob de Jong van EZ heeft aangegeven dat hij zich hiervoor wil inzetten).
Iedereen kent het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen is een prachtige stad, trek toeristen naar de stad bijvoorbeeld door stadswandelingen te organiseren en geef ze geluidsfragmenten mee in eigen taal. Enkhuizen is teveel naar binnen en te weinig naar buiten gericht.

Hierop kwamen een aantal opmerkingen uit het publiek. De WOZ ("Onroerendgoedbelasting") moet niet verhoogd worden. De gemeente moet rekening houden met het feit dat het vijf voor twaalf is en dat het water de meeste winkeliers tot de lippen staat.

Enkhuizen heeft zijn stedelijk karakter ingeleverd. Het is te dorps geworden. Er  moet een herbezinning komen op de primaire functies. Te beginnen met goede huisvesting voor mensen met een wat dikkere portemonnee. Het verleden is weggegooid, terwijl Enkhuizen een mooie Hollandse en aantrekkelijke woonstad kan zijn. "Hoe willen we dat Enkhuizen eruit ziet over 40 jaar?", was de vraag. Enkhuizen heeft het allereerste aandeel van de VOC.

Al deze zaken worden te weinig gebruikt om toeristen te trekken.

Wethouder Olierook reageerde hierop met de mededeling dat voor dergelijke zaken in samenwerking met het West-Fries museum plannen worden ontwikkeld.

Uit het publiek kwam de vraag wat de invloed van internetverkopen is. Of de inwoners niet zelf verantwoordelijk zijn voor een deel van de leegstand omdat men zoveel op internet koopt.

Jorge van Vliet van InRetail antwoordde hierop, dat we de internetaankopen niet groter moeten maken dan ze zijn. De meeste webshops die beginnen zijn na een half jaar al weer verdwenen. Ondernemers zouden in plaats van een webshop een tweede etalage moeten openen. Jorge bedoelt hiermee: omarm de social media en doe wat bij je past.

En zorg ervoor, dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan.

De infrastructuur in de stad is niet goed. Gehoord de opmerking: "Wanneer je op beurzen in het buitenland de toeristen uitnodigt en die komen hier in de zomer kunnen ze niet eens parkeren of ze krijgen een bon. Erg ongastvrij!"

Kortom: de bereikbaarheid van de stad is waardeloos. Al jaren wordt hierover gesproken en daar moet echt, op zeer korte termijn, iets aan gebeuren. Deze opmerking krijgt veel bijval. Dit wordt bevestigd door Jorge van Vliet. De bereikbaarheid is heel belangrijk en moet echt goed zijn.

De mensen kopen niet. In Enkhuizen wonen relatief gezien veel mensen met een laag inkomen. Er moet meer gebouwd worden in het dure segment zodat de koopkracht toeneemt.

De wethouder gaf aan, dat het college hierop volop kansen ziet op de locatie Bierkade/Zilverstraat. Maar de gemeenteraad wilde niet dat de Rabobank werd aangekocht als front-office, waardoor het stadskantoor vrijgekomen zou zijn en de ontwikkeling van deze locatie ter hand genomen had kunnen worden.

Ook staat in het coalitieakkoord dat er langs de randen van Gommerwijk-west-west duurdere woningen gebouwd kunnen worden.

Een andere opmerking was: "Enkhuizen ligt op het einde, omringd door ¾ water.

Het is 3 maanden zomer en top en 9 maanden winter, waarin het krabben en bijten is. Zorg dat er bedrijven/winkels komen waar mensen speciaal voor naar Enkhuizen komen, met goede service, kwaliteit en dienstverlening. "

Maar ook de bedrijvigheid moet terug naar de binnenstad. Wat is onze sterke kant. Waar zit de mismatch?

Nel de Jager geeft aan dat de politiek voortvarender aan de slag moet met een goede economische visie.

De manier van denken moet veranderen. De uitdaging is om de zomer 9 maanden en de winter 3 maanden te laten duren. Zoek de uitdaging, geeft Jorge van Vliet aan. In Beverwijk, waar de situatie ook tamelijk dramatisch is, onderzoekt hij samen met ondernemers en gemeente hoe de stad een boost gegeven kan worden. Daar wordt ingezet op ambachten die je in de stad wilt laten zien. Dat kan in Enkhuizen ook. Je kan bijvoorbeeld leerlingen die ambachten leren onderbrengen in winkelpanden.

"Storytelling" is belangrijk. Het Zuiderzeemuseum doet veel om Enkhuizen te promoten. Doe mee met die storytelling. Wat valt er te vertellen over Enkhuizen? "Doe meer aan marketing", is het advies van Nel de Jager.

Samenwerking is heel belangrijk.

Nel de Jager vraagt hoeveel ondernemers er aanwezig zijn (12) en of de ondernemers ook onderling met elkaar in gesprek zijn over bijvoorbeeld de leegstand.

Is er onderlinge communicatie?

Ze vraagt dit omdat ze wil benadrukken dat een winkelstraat alleen werkt wanneer ondernemers met elkaar samenwerken.

Een reactie uit de zaal is dat er wordt samengewerkt maar dat er van elke winkel eigenlijk 2 moeten zijn. De concurrentie mist, waardoor men als ondernemer onvoldoende wordt geprikkeld om te gaan ondernemen. De ondernemer heeft uitdaging nodig.

Er heerst verdeeldheid, tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en gemeente.

Een opmerking uit de zaal: burgers willen een bruisende binnenstad, ondernemers willen een bruisende binnenstad, politiek wil een bruisende binnenstad. Waarom staan de partijen dan zo vaak tegenover elkaar in plaats van naast elkaar? Tegenover elkaar breng je elkaar alleen maar schade toe.

Nel de Jager:

"Er moet een goede visie komen en dan gaan! Je moet elkaar wat gunnen en je moet willen meedenken en keihard werken."

Ze stelt de vraag: ‘Als u als ondernemer even stadsbestuurder mocht zijn wat zou u dan als eerste aanpakken?’

Dat zou het parkeren en de bereikbaarheid zijn.

 

De conclusies van deze avond:

Alle neuzen moeten dezelfde kant op. Samenwerken met de verschillende partijen is een must. Een beetje meer vertrouwen in elkaar.

Goed economisch beleid ontwikkelen: wat is er nodig om de eigen bewoners te bedienen. Dan verder kijken welke rol Enkhuizen kan spelen in de omgeving.

Kijk naar kansen en bedreigingen

Het winkelbestand moet onderscheidend genoeg zijn. Samenwerken is van belang.

Hoe krijg je beginnende ondernemers hier naar toe? Gegevens daarover moeten beschikbaar zijn bij gemeente.

Wees profilerend!

En de wethouder economische zaken, die tot zijn grote spijt verhinderd was, bijpraten!

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier