h

Beschikbaar – hier te downloaden: concept-brief aan Rechtbank – geitenhouderij – beroepschrift De Elsenburg

25 maart 2022

Beschikbaar – hier te downloaden: concept-brief aan Rechtbank – geitenhouderij – beroepschrift De Elsenburg

Op 22 december 2020 hebben burgemeester en wethouders van Enkhuizen (hierna genoemd B&W) besloten om aan De Elsenburg B.V. een omgevingsvergunning af te gegeven voor het oprichten en exploiteren van een geitenhouderij met 2.000 geiten op Elsenburg 21E in Enkhuizen. Tegen dat besluit van B&W hebben ca. 470 inwoners van Enkhuizen een bezwaarschrift ingediend. Naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften hebben B&W hun besluit van 22 december 2020 heroverwogen en op 29 juni 2021 alsnog besloten om niet tot afgifte van de aangevraagde omgevingsvergunning over te gaan.

In het besluit van 29 juni 2021 hebben B&W de indieners van de bezwaarschriften ingedeeld in twee groepen:

 - degene die (hemelsbreed) binnen 2 kilometer van de beoogde geitenhouderij wonen (ca.  240 inwoners)

-  en degene die op meer dan 2 kilometer van de beoogde geitenhouderij wonen (ca. 230 inwoners). De laatste  groep hebben B&W aangemerkt als zijnde geen belanghebbende.

 

Op 22 juli 2021 heeft De Elseburg B.V. bij de Rechtbank Noord-Holland beroep aangetekend tegen het weigeringsbesluit van 29 juni 2021 van B&W. Bij brief van 6 januari 2022 heeft de Rechtbank zij die binnen de twee kilometer van Elseburg 21E wonen gevraagd of zij deel willen nemen aan de beroepsprocedure. Degene die zich daarvoor bij de Rechtbank hebben aangemeld hebben begin maart 2022 een brief van de Rechtbank ontvangen waar zij in de gelegenheid worden gesteld om bij de Rechtbank een reactie in te dienen op het door De Elseburg B.V. bij de Rechtbank ingediende beroepschrift.

Die reactie moet op 30 maart 2022 bij de Rechtbank binnen zijn.

Hierbij treft u een concept-brief aan. U kunt deze concept-brief ook nog wijzigen/aanvullen.

Na invulling van de datum, uw naam en adres en het plaatsen van een handtekening kunt u uw brief naar de Rechtbank sturen.

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier