h

Ledenraadpleging – Heel de Mens en Verkiezingen Partijbestuur

15 september 2021

Ledenraadpleging – Heel de Mens en Verkiezingen Partijbestuur

Op 22 oktober 2022 bestaat onze SP vijftig jaar. Op die dag zullen we met elkaar een nieuwe, actuele versie van onze beginselprogramma ‘Heel de Mens’ vaststellen. Alle leden zijn via de mail in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over dit document.

De commissie, onder leiding van Ronald van Raak, heeft de reacties gebundeld. Graag willen we de leden van onze afdeling weer in de gelegenheid stellen om op dit overzicht te reageren.

Op 4 november vindt in deze afdeling de verkiezing voor het nieuwe landelijk partijbestuur plaats. Alle leden, die op de Algemene Ledenvergadering in De Nieuwe Doelen in Enkhuizen aanwezig zullen zijn worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen.

Onlangs ontvingen alle leden via de mail een extra editie van de afdelingsnieuwsbrief. Hierin staan aanwijzingen om te reageren op Heel de Mens en de bestuursverkiezingen. De in de nieuwsbrief genoemde documenten treft u hieronder aan.

We hopen op uw reacties - graag uiterlijk 1 oktober a.s.

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier