h

BOFS 26 juni 2017 WONEN – JAARREKENING – ONDERNEMERSFONDS

28 juni 2017

BOFS 26 juni 2017 WONEN – JAARREKENING – ONDERNEMERSFONDS

Hier kunt u alle onderliggende stukken vinden.
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/368515/Cie%20BOFS%2026-06-2017?

Wonen

Wanneer er door WelWonen sociale huurwoningen worden gebouwd dan wordt er berekend wat de zogenaamde onrendabele top is. Daar zijn allerlei voorgeschreven berekeningen voor, maar wat natuurlijk kostenverhogend werkt is sloop, archeologisch onderzoek, grondvervuiling en dergelijke.

WelWonen vroeg om een maatschappelijke bijdrage voor het Hofje Daven- en Romeinstraat. Doordat het gemeentelijk volkshuisvestingsfonds de afgelopen jaren door de bezuinigingen niet, zoals in eerdere jaren, gebruikelijk was gevuld werd, wordt de aanvraag van WelWonen maar voor de helft toegekend. Op onze vraag of hoeveel er in relatie tot toekomstige projecten in zou moeten zitten bleef het antwoord schuldig. Bij de kadernota in juli zullen we een motie indienen om dit fonds voor op een acceptabel niveau te brengen met de opbrengst van de verkoop van het SMC.

Jaarrekening 2016                                                                               

De voorzitter van de auditcommissie licht namens de commissie toe wat er besproken is met de accountant

Er komt geen goedkeurende verklaring maar een met een beperking. Doordat de interne problemen binnen de SED-organisatie, ontbrekende gegevens van een aantal grote zorgverleners en geen goedkeurende verklaring van de SVB over PGB’s komt de foutmarge boven 3% en komt er een verklaring met beperking. Wel met een andere reden dan vorig jaar.

Verder is het feit dat we geen toekenningsbeschikkingen hebben voor de jeugdzorg een rare bepaling in onze eigen verordening. Wettelijk gezien is een huisarts vrij in het rechtstreeks doorsturen. Deze bepaling moet uit de verordening anders zullen we hier jaarlijks tegenaan lopen. We zullen met een voorstel komen om dit te corrigeren.

Advies van de accountant is ook om als gemeenteraden en colleges meer grip te krijgen op de GR SED. De auditcommissie wil graag over deze opmerking met de accountant in gesprek. Verder ziet de jaarrekening er goed uit. De reservepositie is voor op het niveau van voor 2014 en daar zijn reserves wat de SP betreft ook voor bedoeld. Niet om op te potten maar om in te zetten in mindere tijden.

Ondernemersfonds                                             

Door het lid Langbroek is verzocht om commissiebespreking van de raadsbrief  'Raadsbrief - Stand van zaken Ondernemersfonds Enkhuizen'.

De hele discussie ging over het meten van het draagvlak. Ons standpunt is: de voorbereiding is niet over één nacht ijs gegaan. We hebben de wethouder gevraagd om de initiatiefnemers op papier te laten zetten hoe het draagvlak is gemeten en wat er is gevraagd. Zijn we tevreden met een draagvlakmeting bij de clubs die hun leden vertegenwoordigen? De SP wel. Nu het water in springen en zwemmen want als Enkhuizen dit nu laat lopen dan kunnen we het wel vergeten met elkaar. Wat de SP bijzonder bevreemdt? Daar waar vorig jaar dit ondernemersfonds voor 2017 niet kon worden ingericht omdat het niet bij de kadernota was opgenomen is dat nu geen enkel probleem. Dat gaan we eerst maar eens uitzoeken.

Margreet Keesman

fractievoorzitter SP

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier