h

Verslagen raadsvergaderingen en commissies

24 september 2017

Commissie Grondgebied 19 september 2017

In de eerste commissie ‘Grondgebied’ van na het zomerreces stond er weinig op de agenda. Door wetswijzigingen was er een noodzaak om enkele bestemmingsplannen aan te passen omdat ze anders juridisch niet meer houdbaar waren en dus in de praktijk niet meer ‘kloppend’.

Lees verder
24 september 2017

Verslag ingelaste raadsvergadering 19 september 2017

Op verzoek van de fractie van de SP is op 19 september een ingelaste raadsvergadering gehouden. De raadsvergadering van 18 juli, de laatste vergadering voor de vakantie, staakten de stemmen. De fractie van de VVD was vanwege vakantie en bezigheden elders afwezig en het raadslid van NE was door ziekte verhinderd. Gevolg was dat we met 14 raadsleden aanwezig waren en de kans op een gelijk aantal voor- als tegenstemmers aanwezig was. Als dat zou gebeuren zou de raadsvergadering onmiddellijk beëindigd worden. En zo geschiedde. Bij de behandeling van het amendement over het verlagen van het subsidieplafond staakten de stemmen. Een aantal amendementen waren al aangenomen, een aantal moties en amendementen niet. En ook de Kadernota kwam daarmee niet tot stemming.

Lees verder
24 september 2017

Verslag Commissie BOFS 18 september 2017

Op de agenda stonden voor ons twee interessante punten.

Lees verder

U bent hier