h

COLUMN - Bert Putters / Opiniestuk N23

20 oktober 2010

COLUMN - Bert Putters / Opiniestuk N23

In dit opiniestuk zet statenlid van de SP wat zaken over de N23 op een rij.

De projectontwikkelaars en bouwwereld lobby viert hoogtijdagen in lobbyland. Vooral Noord West 8 en anderen doen daar gretig aan mee. De besloten vergaderingen van NW8 met de leden, waar Drechterland als een van de weinige gemeenten als niet lid ontbreekt, worden beslissingen en adviezen soms overgenomen door de gemeentelijke en provinciale politiek naar Gemeenteraden en Provinciale Staten. Natuurlijk moet er gebouwd worden als dit nodig is. Echter beter is het te renoveren en te kijken wat er echt nodig is aan woningen in West-Friesland. Het laatst nieuws is, dat de projectontwikkelaars de bouw van woonhuizen in de Ooster-Bangert hebben stilgelegd door de kredietcrisis! Daarbij zijn een aantal bedrijfsterreinen toe aan herstructurering. Want, kun je het bedrijventerrein Hoorn80 nog wel een bedrijventerrein noemen. Vrijgekomen panden worden wel benut, maar is opslag bedrijvigheid? Hoorn80 is op weg naar een opslagterrein, ofwel een pakhuisterrein en geen 100% bedrijventerrein?

De krimp is ingezet, vertelde een raadslid van het CDA (Drechterland) ooit (2007) tijdens de behandeling over de N23 (West-Frisiaweg) in die raad. Een wethouder van diezelfde partij in Stede Broec ziet meer in huizenbouw en dan het liefst ten noorden van de huidige Drechterlandse weg (West-Frisiaweg/ N23) , maar dan moet er wel een doorsteek komen in Westwoud/ Hoogkarspel. Is die opzet wel zo schoon van belangenverstrengeling, vraagt menigeen zich af in West-Friesland? Over de doorsteek is veel ongenoegen bij veel inwoners in Drechterland met B&W en de raad voorop. Ook in Stede Broec is er weerstand tot het aanleggen van die weg langs de Broekerhaven en over de Provinciale monumentale dijk (De West-Friese omringdijk).

Bij commissievergaderingen en Statenvergaderingen, die de West-Frisiaweg als agendapunt heeft, wordt steevast bezocht door mensen uit Drechterland/ Stede Broec, zowel politiek als actiegroepen No Way en Niet Door Het Lint! De twee hebben zich nu verenigd in één Stichting “Niet Door Het Lint”. De acties van de Stichting lijken succes te hebben. Zij huren een onafhankelijk bureau in en deze komt met andere cijfers dan het projectbureau, die in opdracht werkt van de stuurgroep en de Provincie. Het rapport wordt door een minderheid in de Staten van tafel geveegd. “Appels met peren vergelijken”, aldus een opmerking van de fractie van de VVD. Het projectbureau wordt in opperste paraatheid gebracht en onderzoekt het rapport tot op elke komma. Echter zij zoeken alleen in de hiaten van de Zuidvariant (Doorsteek in Drechterland). Zij verzuimen hetzelfde te doen bij de Noordvariant. De actievoerders raken onder de indruk en laten zich afschepen en later bij bestudering zien zij dat zij in het ooitje zijn genomen en eenzijdig zijn voorgelicht .

In de Stuurgroep zijn bijna alle gemeenten vertegenwoordigd, maar is deze groep bestuurders wel zo open naar haar achterban en zeker naar haar gemeenteraden. Er worden door de Provincie bijeenkomsten belegd, waar de bevolking “inspraak” heeft. Eén in Enkhuizen en één in Heerhugowaard. De voorkeur staat vast en elke discussie hoe onderbouwd met argumenten, wordt door de Gedeputeerde van de Provincie van tafel geveegd. Hoezo staat de Politiek dicht bij de burgers van West-Friesland. Door brieven vooruitlopend op de definitieve uitslag van de Commissie van de Landelijk MER, schrijft de Gedeputeerde aan een aantal Gemeenten, dat deze commissie met een positief advies komt. Een onwaarheid, die door een aantal fracties in de Provinciale Staten van Noord-Holland wordt geconstateerd. Maar het komt niet tot een motie van wantrouwen. Vooral de gemeenteraad van Stede Broec is door deze brief op het verkeerde been gezet. “Het is een flut keuze”, aldus een voormalige fractie voorzitter in die raad die het college van B&W, om te blijven zitten in het college en dus op het pluche, een meerderheid bezorgd.

Uit het voorgaande moeten de Ambtenaren van Rijkswaterstaat, uitgenodigd op een duur feestje nb op vrijdag in de AZ-stadion, ingepakt worden om zich positief uit te spreken bij de minister tot het bijdragen van € 270 miljoen t.b.v. van N23 met als motto een weg van A naar Z. Die eigenlijk gewoon een weg van H naar E moet zijn. Opmerkelijk is het dan dat de minister vrijdags altijd in de ministerraad zit en geen tijd heeft, maar opeens wel op een vrijdag opduikt bij een feestelijke opening van een Station Krommenie Assendelft? Ook daar wordt er nog lustig op los gelobbyd bij de minister door de Gedeputeerde van Noord-Holland en ook voor een heel andere weg nabij Halfweg door een wethouder van Haarlemmerliede. Hoe diep kan je zinken. Vaak wordt dan het probleem van Almere aangekaart als ontsluitingsgebied. Echter de plannenmakers van Gemeenten, Provincie en Rijk hebben daar een “goede” visie op los gelaten t.w.; Auto en OV (Bus, lightrail en trein). Op een aantal punten zijn er dan nog veel op een aanmerkingen, maar dit zijn details die zeker gehonoreerd moeten worden. Die visie “Auto/ OV” ontbreekt bij de N23. Ondanks een duidelijke aanwijzing in de MER om het spoor te verdubbelen, een idee al eerder gedaan door de Statenfractie en tweede Kamerfractie van de SP. Projectbureau/ Stuurgroep/ GS, CDA en VVD, blijven volharden alleen te kiezen voor asfalt en ook maakt men nog de verkeerde keuzes. Opmerkelijk is het nu dat er nu ook geluiden komen vanuit NW8 om het spoor in geheel Noord-Holland Noord te verdubbelen. Met die visie valt er zeker in de toekomst winst te halen in Den Haag.

Bert Putters
Statenlid SP

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier