h

Hoorn

De SP-leden in de gemeente Hoorn vallen sinds juli 2018 onder de afdeling Westfriesland-Oost. Samen met de leden in Koggenland, Medemblik, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen vormen zij een, zeker in oppervlakte, grote SP-afdeling.

In Hoorn is een werkgroep actief. Deze werkgroep is het eerste aanspreekpunt voor de leden in Hoorn, Zwaag en Blokker. De werkgroep zal zich gaan bezig houden met het organiseren van acties, het opzetten van een hulpdienst en het organiseren van bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Ook zorgt de werkgroep voor de coördinatie van de verspreiding van de Tribunes, van de ZO-kranten en van ander materiaal.

Mocht u de werkgroep willen ondersteunen bij hun werk of vallen u zaken op op straat of in de politiek in de gemeente Hoorn, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de SP-werkgroep Hoorn:  Jan Ligthart -  jan1ligthart@hotmail.com of met de afdelingsvoorzitter: Wim Hoogervorst -  hoogervorst.wim@gmail.com

U bent hier