h

Westfriesland

Welkom bij de SP-afdeling Westfriesland. Deze afdeling omvat de gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Stede Broec, Koggenland en Drechterland.

Op deze site vind je informatie over onze afdelingsorganisatie – daarbij houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in het bestuur, in onze ROOD-jongerengroep, bij onze SP-Hulpdienst en in onze kerngroepen. Ook is er een link naar ons SP-Meldpunt.

Lees verder
23 december 2022

Verlaag de energierekening - teken onze nationale volkspetitie

Foto: Kees van Spronsen / SP

SP West-Friesland organiseerde vorige week een bijeenkomst in het kader van de ‘Kosten Omlaag’-tour door heel Nederland. Tweede Kamerlid Peter Kwint sprak over de energierekening die voor veel huishoudens ernstige problemen oplevert. Een panel van experts sprak met elkaar over de huidige armoedeval en de oplossingen om dit op te vangen. Eén van de directe maatregelen is het verlagen van de energierekening; Peter Kwint daarover: ‘Commerciële bedrijven verhogen de energierekeningen en worden lachend rijk, terwijl wij in de kou zitten. Dit moet anders!”

Lees verder
21 december 2022

Gulle gevers bezorgen warme kerst

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Op dinsdag 20 december pakten prominente SP’er uit Stede Broec en Enkhuizen tassenvol levensmiddelen en andere giften uit om vervolgens kerstpakketten samen te stellen, voor gezinnen die het goed kunnen gebruiken. Deze giften zijn afkomstig van gulle West-Friezen. De SP-fractievoorzitters van beide gemeenten waren driftig bezig bij De Baanbreker: “Het is werkelijk hartverwarmend. Mensen zorgen met liefde voor elkaar. Deed de overheid dat ook maar met zo’n volle overtuiging.”

Lees verder
16 december 2022

Iedereen verdient een warme kerstgroet

Foto: Marcel Lathouwers / SP

U kent het wel: u heeft een kerstpakket gekregen; een mooi gebaar, maar op dit moment niet nodig of zelfs teveel. De Baanbreker en SP West-Friesland geven de kerstpakketten een nieuwe bestemming en zorgen ervoor dat ze bij de mensen terechtkomen die het nodig hebben. Helpt u mee? Doneer uw kerstpakket.

Lees verder
16 november 2022

Strijd tegen ‘geiten’ gaat door … met uw steun!

Foto: dreamstime / dreamstime stockfree

Samen met het Comité ‘Stop de Geitenhouderij’ strijdt de SP al bijna twee jaar tegen de komst van een geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen. Een ondernemer uit Overijssel wil een geitenfokkerij starten vlakbij woningen, speelplekken, scholen en recreatiegebieden.

Lees verder
26 mei 2023

In contact met het college

Foto: Margreet Keesman

Zoals we als coalitiepartners hebben afgesproken een belangrijke stap in het in contact komen met de inwoners. 

Lees verder
19 mei 2023

Poitiek café 24 mei 20.00 uur - Jeugd na Covid

Foto: Kees van Spronsen
3 mei 2023

Aanpassing huurprijzen – let goed op!

Op 1 juli a.s. mogen de verhuurders, waaronder de corporaties, de huren van uw woning weer aanpassen. Meestal komt dit neer op een huurverhoging, maar er zijn uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn op zich positief, maar de regeltjes zijn vaak weer zo lastig te vinden dat het al met al toch weer ingewikkeld is.

Lees verder
18 april 2023

ALV kiest nieuw afdelingsbestuur

Foto: Margreet Keesman

Afgelopen 13 april vond de voorjaars-ALV van onze SP-afdeling West-Friesland plaats. Op een bijzondere locatie deze keer: aan boord van de ‘Bep Glasius’, de veerboot Enkhuizen-Staveren.

Lees verder
20 maart 2023

Politiek Cafe op 22 maart - Zijn vrouwen wel geschikt voor de politiek?

Foto: kees van spronsen

A.s .woensdag 22 maart praten we met elkaar over 'Vrouwen en de politiek'. Hoe zou onze maatschappij eruit zien als de vrouwen beter vertegenwoordigd zouden zijn in de politiek? Waarom hebben vrouwen wel of juist geen politieke ambities? Vrouwen en mannen kunnen hierover meepraten, discussieren en luisteren. We beginnen om 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.45 uur. In de dameswachtkamer van het station in Enkhuizen. Die bevindt zich naast het terras van de stationsrestauratie. Ik, Margreet Keesman en fractievoorzitter van de SP Enkhuizen, hoop u te zien. Zoals een politica in het verleden al eens benoemde: 'Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten'. 

Lees verder
14 maart 2023

Stem SP dan doet iedereen weer mee!

Foto: Margreet Keesman

RETRO SOCIALISTEN. Zo werd de Lilian Marijnissen bestempeld door Kaag van D66. Kaag en Rutte gaan voor een economie waarin winstmaximalisatie hoog in het vaandel staat ten behoeve van de uitkeringen aan de aandeelhouders. Alles wat hier tegenover wordt gezet en wat ten goede komt aan ons allemaal wordt betiteld als RETRO SOCIALISME. Een groot compliment!! 

Lees verder