h

REZ - kiezersbedrog

2 februari 2022

REZ - kiezersbedrog

Foto: gemeente enkhuizen

Met regelmaat zie ik op “Je bent Enkhuizer als” berichten van het blog van de heer Segerius. Af en toe zie ik de eerste regels, af en toe lees ik wat verder, af en toe sla ik ze over.

Uiteraard zullen er inwoners zijn die hier meteen een bak met bagger over heen zullen gooien omdat ik hier nu kritisch op zal reageren, dat realiseer ik me helemaal. Maar ik denk dat het goed is om een aantal feiten op een rij te zetten. Ik hoop ook dat u de moeite wilt nemen dit soms taaie stuk met de bijlagen te lezen. Want wat de heer Segerius nu doet voorkomen, namelijk dat hij het wel zal oplossen, riekt naar kiezersbedrog.

Het gaat over de geheimhouding REZ (Recreatieoord Enkhuizer Zand) en het feit dat het college en de raad dit verkwanseld zouden hebben omdat we hier 29,7 miljoen minder voor gevangen zouden hebben dan nu. Dat veronderstelt de heer Segerius.

Hier (onder nummer 20210628 Enkhuizerzand) vindt u de raadsbrief van juni 2021 met alle bijlagen behalve de openbaarmaking van het taxatierapport.

Het taxatierapport van Facton van 2017 is geheim. Dat is helemaal niet raar. De belangen zijn groot en het is gebruikelijk dat onderhandelingen niet in het openbaar plaatsvinden maar achteraf de geheimhouding van de stukken af gaat.

Daar kan je wat van vinden maar dat is de realiteit in een tijd waarin ‘de markt’ alles bepaalt. Bij de aanbestedingen in de zorg gaat dit ook zo en daar hoor ik niemand over.

In het raadsvoorstel van 26 oktober 2021 wat u hier kunt vinden kunt u lezen waarom er geheimhouding op het taxatierapport ligt. Het REZ project betreft de totale gebiedsontwikkeling van het REZ, waaronder citaat uit het raadsvoorstel “de realisatie van recreatiewoningen, een camping en een zeilschool en bijbehorende voorzieningen alsmede de gebiedsontwikkeling en herinrichting en beheer van de openbare ruimte. In het taxatierapport is per onderdeel nagegaan welke economische waarde daaraan kan worden toegekend” einde citaat.

Dit alles conform de marktsituatie in 2017.

Het oorspronkelijke plan heeft nogal wat wijzigingen ondergaan. Daarom moet er opnieuw onderhandeld worden. Nogmaals de belangen zijn groot en laten we in alle eerlijkheid zeggen, wethouders en raadsleden zijn leken in deze zeer specifieke berekeningen en waarde toekenningen.

Dit is werk voor gespecialiseerde bureaus. We willen de belangen van de Enkhuizer bevolking, waar wij als raadsleden ook allemaal onderdeel van uitmaken, niet schaden.

De veronderstelling dat de heer Segerius dit wil even gaat oplossen wanneer hij tot raadslid verkozen zal worden is onjuist. De feiten zijn namelijk dat de raad in meerderheid besluit of stukken geheim verklaard worden of dat de geheimhouding wordt opgeheven. Dit kunt u hier in artikel 25 lezen.

Wanneer een raadslid de geheimhoudingsplicht verbreekt wordt er aangifte tegen dit betreffende raadslid gedaan. Het lekken uit geheime stukken is namelijk een strafbaar feit.

De heer Segerius, die zo afgeeft op de incompetentie van hen die nu op het pluche zitten, doet nu voor de derde keer een poging om verkozen te worden tot raadslid. Dat is zijn goed recht en het mooie van de democratie. Maar ook hij is gehouden aan de wet- en regelgeving.

Wanneer een fractie het niet eens is met de geheimhouding zijn er twee mogelijkheden. Vanaf het eerste moment tegenstemmen en de zaal verlaten en daarmee geen kennis nemen van de geheim verklaarde informatie of tegenstemmen en zich neerleggen bij het besluit van de raad en daarmee instemmen met de geheimhouding. Dat laatste heeft EV! gedaan. Zij zijn blijven zitten en hebben de geheime informatie wel gelezen, ingezien en aangehoord. Als de raad geheimhouding bekrachtigt geldt die onverkort ook voor de raadsleden die tegen dat besluit hebben gestemd. Een raadslid kan zich daar niet aan onttrekken.

Maar de heer Segerius doet nu voorkomen alsof hij alles wel even zal oplossen wanneer hij in de raad komt. Dat is kiezersbedrog want zo werkt het niet en dat weet de heer Segerius ook. Tenzij hij er natuurlijk een strafbaar feit voor over heeft met alle gevolgen van dien. Maar dat gelooft niemand.

Ook het feit dat, wanneer hij het voor elkaar heeft gekregen om de geheimhouding eraf te krijgen, hij zijn zetel zal verlaten is een onwaarheid. Hij zal de geheimhouding niet kunnen opheffen en zal daarom zijn zetel daar niet voor op hoeven geven. En dat is maar gelukkig want wanneer hij de raad zou verlaten en een raad met 16 raadszetels achterlaat maakt hij daarmee de stad deels onbestuurbaar. Bij stakende stemmen (8-8) zullen sommige raadsbesluiten nooit genomen kunnen worden omdat er geen oneven aantal stemmen in de raad aanwezig is. Met alle gevolgen van dien. Zeker omdat de raad voor nog veel grotere uitdagingen staat dan het REZ.

En nog even het volgende ter overweging: wanneer u de raad weer opzadelt met een groot aantal fracties realiseert u zich dan ook dat u daarmee de raad en daarmee Enkhuizen ook met een probleem opzadelt. De hoeveelheid werk wat een raadslid te doen krijgt is groot. Hoe kleiner de fractie hoe zwaarder de taak en hoe minder tijd je aan de dossiers kan besteden.

Natuurlijk gaat op dit artikel gereageerd worden, maar u kunt de raadsleden ook gewoon even bellen of mailen, zoals sommigen van u al hebben gedaan.

En laat duidelijk zijn, uiteindelijk en wij hopen natuurlijk dat dit op korte termijn is, gaat de geheimhouding eraf. En natuurlijk is dit een lastige kwestie richting de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat weten de onderhandelaars aan de andere kant ook en die maken daar uiteraard handig gebruik van. Het is nu aan de raadsleden om de belangen van de burgers in het oog te houden en de rug recht te houden. Ook dat is eerlijke politiek. 

Namens de fractie van de SP

Margreet Keesman

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier