h

Op weg naar de raadsverkiezingen Jeugdzorg is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!

26 februari 2022

Op weg naar de raadsverkiezingen Jeugdzorg is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Foto: freepick

In 2015 legde het Rijk ‘de jeugdzorg’ op het bordje van de gemeente. Hulp en begeleiding van kinderen en jeugdigen kon veel beter lokaal geregeld worden. Daar is de SP het overigens van harte mee eens.

Echter – het doorschuiven van de verantwoordelijkheid voor deze tak van zorg was vooral (weer) een enorme bezuinigingstruc. De SP heeft hier destijds voor gewaarschuwd, andere partijen wilden niet luisteren. Inmiddels zijn de financiële problemen gigantisch – er komt veel te weinig geld uit ‘Den Haag’ voor het uitvoeren van de jeugdzorg, waar het gaat om (zeer) kwetsbare kinderen en gezinnen.

Onze SP-fractie in Enkhuizen trekt al jaren hard aan de bel – omdat het voor (kleinere) gemeenten vrijwel onmogelijk is om met zoveel geldtekort goede zorg te bieden, hebben de wethouders in de regio ervoor gekozen om veel samen te werken. Dat is op zich prima, maar wij moeten als gemeente wel grip en zicht houden op wat er gebeurt en vooral ook wat het allemaal kost.

Onze kinderen, onze jongeren verdienen goede en stevige begeleiding als het even niet zo goed gaat. Ook gezinnen zijn hierbij gebaat, ook onze samenleving wordt hier beter van. Het aantal jeugdzorgaanbieders is explosief gegroeid. Wat blijkt? De kosten voor de jeugdzorg gaan op aan de lichte jeugdzorg en de meeste kwetsbare kinderen vallen buiten de boot.  Het zal je kind maar wezen, je zal het kind maar zijn. 

Waar andere partijen in de regio het al snel het oké vinden als een klein groepje wethouders in de regio de boel regelt, wil de SP dat de raad zich hier veel meer mee bemoeit. Dus we willen de vinger aan de pols houden, wat is lichte jeugdzorg, wat willen we bereiken .Hier blijven we over aan de bel trekken – zo komen we steeds een stapje verder.

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier