h

SP stelt schriftelijke vragen beloning WelWonen

19 oktober 2021

SP stelt schriftelijke vragen beloning WelWonen

De fractie van de SP heeft naar aanleiding van dit rapport van de Autoriteit Wonen de volgende schriftelijke vragen gesteld. We zijn benieuwd naar de antwoorden. 

In het rapport Governance Autoriteit Woningcorporaties van 28 april 2021 staat beschreven dat een deel van het managementteam bovenmatig wordt bezoldigd. In relatie tot wat gebruikelijk is in de woonsector gaat het om een bedrag van € 60.880 per jaar.

Hiernaast krijgt een van de leden ook nog betaald voor welzijnstaken. De seniorenschool is door Welwonen wegbezuinigd omdat hiervoor niet voldoende geld beschikbaar zou zijn.

De fractie van de SP heeft hierover de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van dit rapport? En zo ja, is het college hierover in overleg getreden met Welwonen zeker voor wat betreft de welzijnskant? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Zo nee, waarom niet?
  1. WelWonen heeft aangegeven deze salarissen niet te willen terugbrengen. Wat is hierop de reactie van het college. Het gaat hier voor de komende jaren, totdat deze managementleden met (vervroegd) pensioen gaan om (periode 2019-2023) ruim € 300.000.

In het rapport valt in punt 3.4.2 o.a. te lezen dat volgens de woningwet de toegelaten instelling uitsluitend werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting en en haar vermogen alleen daarvoor wordt ingezet. De Autoriteit Wonen ziet de personele unie met  de welzijnsorganisatie als potentieel risico. De directeur- bestuurder en manager financiën delen deze analyse niet. De directeur-bestuurder geeft aan dat er een duidelijke scheiding is tussen de twee entiteiten en er geen sprake is van belangenverstrengeling. Indien een kwestie niet als risico beschouwd wordt, worden er geen beheersmaatregelen genomen om het risico te beperken.

In de gesprekken is wel aangegeven dat om het jaar de scheiding van geldstromen tussen de Toegelaten Instelling en Stichting Welzijn Enkhuizen wordt gecontroleerd door de accountant. De laatste keer was in 2018 en over 2020 zou de accountant opnieuw een controle uitvoeren over de verbinding. Dit beeld bleek echter iets anders; er bleek geen rapport over 2018 te zijn, dat van 2020 is nog niet gereed te zijn en blijkt dat de verbinding eenmalig minimaal geanalyseerd is door de accountant in 2015.

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat er door de accountant geen controle op de gescheiden geldstromen is uitgevoerd?

Er gaan grote subsidiebedragen naar stichting Welzijn., Hoe controleert het college dat de subsidie voor stichting Welzijn wordt gebruikt waarvoor ze is bedoeld en voldoet de huidige situatie aan de criteria die wij hieraan stellen?

Is bij het college bekend of er welzijnswerkers ook in dienst zijn van stichting Woondiensten? Wanneer dit niet bij u bekend is bent u bereid dit uit te zoeken?

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier