h

SP stelt schriftelijke vragen over evaluatie inkoop WMO en jeugdzorg

19 oktober 2021

SP stelt schriftelijke vragen over evaluatie inkoop WMO en jeugdzorg

De fractie van de SP heeft de volgende vragen gesteld over de resultaatgerichte inkoop WMO en jeugdzorg. Is de nieuwe manier van inkoop beter, makkelijker, eenvoudiger, goedkoper of duurder? We willen het graag weten. 

 Schriftelijke vragen over de evaluatie Resultaatgerichte Inkoop voor de gemeente Enkhuizen

Met ingang van 1 januari 2020 is de regio Westfriesland gestart met resultaatgericht inkopen voor de WMO en jeugd.

Resultaatgerichte inkoop op arrangementen in plaats van inkoop op producten is vanaf januari 2020 de nieuwe systematiek. Er wordt uit de arrangementen een arrangement aangeboden. Inmiddels blijkt het niet mogelijk om alleen dagbesteding te volgen. Dagbesteding zit altijd in een arrangement. Dit geldt ook voor de huishoudelijke hulp hebben we begrepen. De fractie van de SP is benieuwd naar de ervaringen die binnen de gemeente Enkhuizen zijn opgedaan met deze nieuwe manier van inkopen, want de gemeente en daarmee de raad als hoogste orgaan blijft eindverantwoordelijk.

De fractie van de SP heeft hierover de volgende vragen:

 1. Heeft er na ruim anderhalf jaar al een evaluatie op gemeentelijke niveau plaatsgevonden? En zo ja, wanneer komt deze naar de raad? En zo nee, wanneer kan de raad deze tegemoet zien? En zijn zorgaanbieders hier bij betrokken?
 1. Is er destijds een risico-inventarisatie gemaakt op deze manier van inkopen, welke risico’s zijn daarin benoemd en is hierop bijgestuurd? Zo nee, verwachtte u met deze nieuwe manier van inkopen geen risico’s?
 2. Wat heeft deze nieuwe manier van inkopen ons gekost of opgeleverd over 2020 en het eerste halfjaar 2021?

Op de startbijeenkomst jeugdzorg+ gaf een medewerker van een Gecertificeerde Instelling aan dat kleine partijen vaak de minder complexe zaken krijgen voor een lagere prijs dan grote partijen, die vaak duurder zijn. Gevolg hiervan is dat grote partijen het personeelsbestand hebben afgebouwd en hiermee ook jaren opgebouwde expertise verloren gaat/is gegaan.

 1. Is dit ook bij het college bekend en is zij hierover in contact getreden met deze GI’s? En welke maatregelen zijn hierop genomen om de expertise te behouden?

Door de resultaatgerichte inkoop wordt een deel van de financiering pas uitbetaald bij het bereiken van het resultaat. Bij de complexe zorg kan dit lang duren of wordt het resultaat misschien wel nooit gehaald.

 1. Is bekend of door de nieuwe manier van inkoop inwoners die jeugdzorg of WMO zorg nodig hebben deze niet geleverd kon worden omdat of de hulp is afgebouwd of omdat zorgaanbieders het risico te groot vinden en de zorg voor hen onbetaalbaar wordt?
 1. Zijn jeugdzorg en WMO ook met elkaar te combineren wanneer dit in het belang van onze inwoners is? We vragen dit omdat dit ook een van de moeilijkheden is waar zorgaanbieders tegenaan lopen. Hoe is dat in onze gemeente geregeld?
 2. Wordt er ook gewerkt met onderaannemers? Hoe houdt de gemeente hier zicht op?
 3. In hoeverre is er nog maatwerk mogelijk als alles in arrangementen is ondergebracht en bestaat de kans dat dit de zorgverlening onnodig veel duurder maakt?
 4. Waar kunnen inwoners met hun klachten terecht? Hoeveel klachten zijn er ontvangen en wie ondersteunt inwoners hierbij?
 1. We hebben in de media kunnen lezen dat er ook nogal wat zorgcowboys op de markt opereren. Waar kunnen inwoners hun signalen hierover of over andere zaken die hen opvallen kwijt?
 1. Is bekend hoeveel aanbieders die in 2019 nog wel door de gemeente gecontracteerd waren er door deze nieuwe manier van inkopen zijn afgehaakt? Bijvoorbeeld omdat ze nooit hoofdaannemer, maar alleen onderaannemer kunnen worden?

Alvast bedankt voor de beantwoording die wij graag bij voorkeur binnen 4 weken of zoveel eerder als mogelijk is tegemoet zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

 • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
 • Anonieme reacties worden niet geplaatst
 • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
   

U bent hier