h

Openbaarmaking taxatierapport Enkhuizer Zand

17 oktober 2021

Openbaarmaking taxatierapport Enkhuizer Zand

Foto: k3h

De fractie van de SP krijgt meerdere mails waarin inwoners aandringen op het openbaar maken van het taxatierapport Enkhuizer Zand. 

Een deel van de rapporten is openbaar gemaakt, maar het taxatierapport is nog niet openbaar. 

Als raadslid heb je een controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak. Inwoners hebben de raad gekozen in de hoop (en ik hoop ook in vertrouwen) dat we de belangen van onze inwoners zorgvuldig zullen bewaken. De fractie van de SP doet daar haar uiterste best voor. 

Het antwoord op de naar ons gestuurde mails is als volgt:

Allereerst dank voor uw bericht.

In het bericht dringt u er bij mij, als raadslid, op aan om ‘het taxatierapport recreatiegebied Enkhuizen’ openbaar te laten verklaren. In de raadsvergadering van dinsdag 26 oktober a.s. zal aan de raad de vraag worden voorgelegd om een document openbaar te verklaren naar aanleiding van een WOB-verzoek van een inwoner van onze gemeente.

Het betreffende document maakt echter nog onderdeel uit van een onderhandelingsprocedure met Droomparken/Europarcs. In de aanbestedingsprocedure vormt deze onderhandelingsfase een essentieel onderdeel. Om de onderhandelingspositie van de gemeente Enkhuizen niet te frustreren (en dus om te voorkomen dat de gemeente hier financieel nadeel van zal ondervinden) acht de SP het niet verstandig om nog tijdens deze onderhandelingsfase over te gaan tot het openbaar verklaren van bedoeld document. Zodra de onderhandelingsfase is afgerond - onze verwachting is dat dit nog dit jaar zal zijn - zullen we aandringen op en instemmen met openbaarmaking. Zoals u van ons mag verwachten.

We kunnen het ons niet permitteren om nu financieel nadeel te gaan ondervinden van het project – de kans bestaat dat dat zal gebeuren als het betreffende document op dit moment openbaar wordt gemaakt.

Binnen het huidige, geldende systeem van het aanpakken van grote projecten – of dat nu een nieuwe weg, een groot gebouw of een nieuw recreatieoord is – is ‘aanbesteding’ een verplicht onderdeel. In zo’n aanbesteding zullen er altijd documenten zijn die – al dan niet tijdelijk – vaak om financiële redenen geheim zullen zijn. Dat is een gevolg van de aanbestedingsverplichting die past binnen de heersende regelgeving. Dat hebben wij niet bedacht. Sterker nog: wat de SP betreft moet dit anders, en moeten we van dit systeem af. Meer mensen moeten dan eerst anders gaan stemmen, tja …

Zolang het algehele systeem van aanbesteding nog is zoals het is, moeten we er nauwkeurig mee omgaan. We willen niet straks honderdduizenden, miljoenen euro’s minder te besteden hebben. Als het rapport NU openbaar zou zijn, zit die kans erin. Dat risico kunnen we echt niet lopen, dat zult u met mij eens zijn.

Met hartelijke groet,

Margreet Keesman

fractievoorzitter SP

U kunt het er mee eens zijn. U kunt het hier ook niet mee eens zijn. Wanneer de rapporten openbaar zijn kunt u ons bevragen en ter verantwoording roepen. Maar ik wil hier ook graag de oproep plaatsen, bel, mail of zoek raadsleden op. Dan krijgt u de informatie uit de eerste hand. Wij vertegenwoordigen u. U vindt onze telefoonnummers allemaal op deze website. 

 

Namens de fractie van de SP 

Margreet Keesman

fractievoorzitter

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier