h

SP: Bouw snel het versmald IKC – en doe het nu!

2 juli 2021

SP: Bouw snel het versmald IKC – en doe het nu!

De SP in Enkhuizen wil dat er nu heel snel een begin wordt gemaakt met de bouw van het (kleinere) IKC in de binnenstad, om zo nieuwbouw te realiseren voor obs De Tweemaster. “Het geld ligt klaar”, aldus fractievoorzitter Margreet Keesman.

Het dossier “IKC-Binnenstad” loopt al zo’n tien jaar. In 2013 lag er een kant-en-klaar plan. In augustus 2016 zou de sleutel van de Brede School Binnenstad worden omgedraaid. Een plan,  waar iedereen – ook de buurt – tevreden mee was: De Tweemaster, ’t Mozaïek en kinderopvang Berend Botje zouden een prachtig nieuw gebouw gaan betrekken,  maar op het laatste moment besloot het bestuur van één van de scholen dat het toch niet helemaal naar wens was. Sinds dat moment is het gedoe: nieuwe wensen, meer geld, weer nieuwe wensen. De nieuwe plannen zorgden ook weer voor onrust bij de omwonenden. Bovendien liet de wethouder hier en daar wat steken vallen door de raad niet ‘mee te nemen’ in het proces.

Toen in het voorjaar opnieuw een verhoging van de kosten van bijna € 1,69 miljoen werd gevraagd, was het voor een raadsmeerderheid, onder aanvoering van de SP, genoeg. “In een tijd, dat we in de gemeente elke eurocent drie keer moeten omdraaien, mag niet verwacht worden dat de Enkhuizer bevolking nog maar eens € 1,7 miljoen extra opzij zet voor de nieuwbouw”, aldus Keesman. “In 2018 hebben we een bedrag van € 5.839.000 gereserveerd voor een nieuw IKC, want we zien het belang van nieuwbouw wel degelijk in. Maar de financiële positie van de gemeente is beroerd.

Dat was de reden waarom de SP in juni 2020 een motie heeft ingediend om te kijken wat we kunnen betekenen voor de huisvesting van het onderwijs in samenhang met andere lopende dossiers. Om zo met de beperkte middelen die we hebben zo veel mogelijk te realiseren voor onze inwoners. Een vooruitziende blik bleek achteraf want in januari 2021 kwam dus het voorstel voor weer extra budget.

Een meerderheid van de raad heeft in maart de kans geboden om het plan wat kleiner te maken en bovendien het SMC gereed te maken om scholen in onder te brengen.

De SP-fractie moest ergens een streep trekken, en deed dat afgelopen raadsvergadering. “Als je dan ook nog merkt dat aangenomen moties over SMC en nieuwbouw van een kleiner IKC niet echt serieus door de wethouder worden opgepakt, is het echt een keer klaar”. Of zoals de fractievoorzitter van Enkhuizen Lokaal het mooi verwoordde: “Ze mochten een villa bouwen, maar wilden een kasteel, terwijl er geld klaar ligt voor een villa.”

De SP-fractie roept wethouder en schoolbestuur nogmaals op om snel een kleiner IKC neer te zetten, voor het bedrag uit 2018, zoals een meerderheid van de raad heeft besloten. In het belang van de kinderen. Dat is tijdens de behandeling van de Kadernota nu via een amendement geregeld.

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier