h

Raden in verzet - Genoeg is genoeg - het geld is op

18 juni 2021

Raden in verzet - Genoeg is genoeg - het geld is op

De SP heeft deze motie ingediend waarbij wordt aangegeven dat de gemeente taken niet meer gaat uitvoeren. Niet uit onwil maar uit onmacht! De rek is er uit! Het geld is op! 

Burgers zijn boos - gemeenteraden zijn zo mogelijk nog bozer.

Al langer zijn een groot deel van de gemeenteraden "in verzet". De burgers merken meer en meer dat de gemeenten geld tekort komen. De gemeenteraden moeten meer en meer taken en zaken schrappen. 

De tekorten bij de gemeente Enkhuizen

De tekorten van de gemeente Enkhuizen zijn in 2021 -€ 235.000 ; in 2022 - € 554.000; in 2023 - € 106.000; in 2024  - € 80.000 en in 2025 zou de gemeente weer wat geld overhouden om zaken op te pakken. Maar het werkelijke tekort is nog veel hoger. Omdat vanaf 2022 de WMO van € 360.000 niet wordt meegenomen en vanaf 2023 worden de kosten voor klimaat en duurzaamheid niet opgenomen. Het extra geld wat we gaan ontvangen voor de jeugdzorg en wat voor de komende jaren is opgenomen is ook niet zeker. 

Taken terug

Als bij de kabinetsformatie niet wordt geregeld dat gemeenten via het gemeentefonds jaarlijks meer geld krijgen en meer te zeggen krijgen over de taken die Den Haag over de schutting gooit worden taken teruggeven en/of niet aangepakt. 98,5 % van de gemeenten is het hiermee eens, is uitgesproken bij een bijeenkomst van de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG). 

Het gaat onder meer om de Omgevingswet, de Wet inburgering, de bouwopgave en de energietransitie. Gemeenten gaan tevens geen Wmo-hulp meer toekennen aan mensen die de hulp zelf kunnen betalen, stoppen met het onderbrengen van statushouders en niet-urgente jeugdzorg opschorten als het geld op is. De rekening voor urgente jeugdzorg wordt rechtstreeks naar het rijk gestuurd. Als het Wmo-budget op is, worden ook geen Wmo-voorzieningen meer toegekend. Bekeuringen waarvan de opbrengst naar het rijk gaat, worden niet meer uitgeschreven. Het onderhoud van schoolgebouwen gaat de ijskast in. Gemeenten zullen geen begrotingen bij de provincie meer inleveren en geen cijfers meer aan het CBS verstrekken.

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier