h

Zelfbewoningsplicht – ook in Enkhuizen?

15 augustus 2020

Zelfbewoningsplicht – ook in Enkhuizen?

Foto: stock photo

Het lijkt een trend – beleggers kopen woningen op, gaan er zelf niet in wonen maar verhuren ze voor veel geld aan anderen. Daarmee komen er steeds minder woningen beschikbaar voor de eigen inwoners en wordt het bijna onmogelijk om tegen een redelijke prijs een huis te vinden.

Ook in Enkhuizen zien we dit al enige tijd gebeuren.

In steeds meer gemeenten stelt men een zelfbewoningsplicht in. Op dit moment kan dat alleen nog voor nieuwbouwwoningen, maar het ministerie is bezig om ook voor bestaande woningen de wet aan te passen, zodat eigenaren er ook zelf in moeten wonen. Op initiatief van de SP in Amsterdam zien we nu ook in Utrecht, Zwolle, Bernheze en Bergeijk dat de gemeenteraad een stokje steekt voor deze huisjeshandel.

De SP in Enkhuizen wil van het College van B&W weten of dit ook in Enkhuizen geregeld kan worden, en heeft schriftelijke vragen gesteld. “Er wordt nu niet zoveel ‘nieuw’ gebouwd, maar dat gaat straks wel gebeuren”, aldus SP-raadslid Gelske Nauta. De SP wil dat er meer woningen voor jongeren en starters beschikbaar komen en voerde hier al eerder actie voor. “We kunnen natuurlijk niet toestaan dat grote delen van het centrum steeds maar tijdelijk worden bewoond. Het zou dus mooi zijn als Enkhuizen zo snel als dat wettelijk kan een zelfbewoningsplicht gaat invoeren, ook voor bestaande woningen”.

Al eerder kondigde het college de invoering van een forensenbelasting aan – een voorstel hiertoe is door de raad aangenomen en is bij de begrotingsbehandeling van 2020 concreet worden. “De SP vindt de invoering van een forensenbelasting een goede zaak. Deze belasting kan het voor vastgoedbezitters minder aantrekkelijk maken om hun huizen ‘duur’ te verhuren”.

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier