h

SP verontwaardigd over gang van zaken rondom Kadernota en bezuinigingen

1 juli 2020

SP verontwaardigd over gang van zaken rondom Kadernota en bezuinigingen

30 juni jl. is de Kadernota 2021 - 2024 behandeld in de gemeenteraad. Welke kaders stellen we voor de begroting 2021-2024. In onze politieke beschouwingen en in ons betoog stelden wij meerdere vragen. 

Maar wat schetste onze verbazing ???? De antwoorden op de gestelde vragen komen pas in een informatiebijeenkomst in september. 

Ons werd wel verzocht om de kaders vast te stellen en het voorgestelde plan van ombuigingen te accorderen. Dat kan dus niet op deze manier. 

We hebben een amendement met het CDA - NE - HEA  en EV! ingediend dat we antwoorden op onze vragen moeten krijgen en de consequenties van de voorgestelde ombuigingen moeten weten. Pas dan kunnen we de juiste keuzes maken. En bestaat de kans dat we van deze kaders afwijken. 

De corona kreeg de schuld en het late inleveren van sommige politieke beschouwingen ook. We hebben daarom tevens voorgesteld om het tijdschema aan te passen, zodat de beschouwingen met de daarin gestelde vragen eerder ingeleverd zullen worden. Zo kunnen de vragen tijdens de behandeling van de kadernota beantwoord worden. Want wat we gisteren als gemeenteraad hebben gedaan? Dat hadden we ook schriftelijk kunnen doen. Dit sloeg echt nergens op. 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier