h

SP STELT SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER JEUGDZORG

10 september 2018

SP STELT SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER JEUGDZORG

In april jl. heeft de fractie van de SP mondelinge vragen gesteld aan wethouder Luyckx over de aanbesteding van de WMO en de Jeugdzorg voor 2019. Binnen drie weken zou er een presentatie aan de raden worden gegeven. Begin juni heeft de SP deze mondelinge vragen opnieuw gesteld omdat het erg stil bleef. Hierop volgde een informerende raadsbrief (zie bijlage).

De inschrijvingstermijn voor de aanbesteding 2019 voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor vijf samenwerkende regio’s in Noord-Holland eindigde 3 september. De William Schrikker Groep, Het Leger des Heils en De
Jeugdgezinsbeschermers hebben zich niet ingeschreven op deze aanbesteding. De aanbesteding bood, volgens hen, geen reële kostprijs en geen vermindering, maar juist een verhoging van de administratieve lastendruk. Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Als de uitvoering van de aanbesteding nu doorgaat zoals de kaarten nu liggen is vanaf 2019 geen van deze aanbieders beschikbaar voor nieuwe aanmeldingen in deze regio’s.

De SP maakt zich hier ernstige zorgen over, omdat daarmee de continuïteit van de zorg aan een zeer kwetsbare groep kinderen en ouders in het geding komt.

Zes regio’s in Noord-Holland schijnen samen te werken. De gemeenteraad van Enkhuizen is niet op de hoogte gebracht van deze beleidswijzigingen, gezamenlijke aanbesteding c.q. samenwerking op deze schaal en de lage tarieven. Heel vreemd, temeer omdat onze fractie tot twee maal toe mondelinge vragen heeft gesteld over de aanbesteding.

Hebben de verantwoordelijk wethouders verzuimd hun gemeenteraden hier over te informeren en te consulteren. Dit terwijl het plan (zie bijlage Rapport Significant) al lang bekend was.
De wethouders zullen worden gevraagd uit te leggen hoe dit kon gebeuren en waarom de gemeenteraden niet zijn geïnformeerd zijn en dus niet hun kaderstellende rol konden nemen. Ook moet duidelijk worden hoe dit probleem opgelost wordt.

De VNG bracht overigens eerder al een advies (https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/nieuws/gemeenten-mogen-jeugdbescherming-en-reclassering-subsidieren) uit waarin duidelijk werd dat met deze tak van zorg omzichtig omgegaan moet worden Dit lijkt in de bestuurlijke wens om effectiever en goedkoper te werken te zijn mislukt.

Interessant is dat Berenschot in opdracht van de VNG dit jaar een kostprijsonderzoek (zie bijlage) uitvoerde. Dat kan natuurlijk als leidraad dienen.Er zijn regio’s waar wél tarieven betaald conform het kostprijsonderzoek. Het kan dus gewoon! Bovendien heeft de gemeenteraad van Enkhuizen in het raadsbreed akkoord de opdracht opgenomen dat Enkhuizen sociaal moet blijven. Reden om opnieuw de aanbestedingsvoorwaarden te bekijken en dit te bespreken met de gemeenteraad van Enkhuizen. En natuurlijk moeten de partijen opnieuw om tafel.

Over bovengenoemde kwestie hebben we dit weekend schriftelijke vragen gesteld. U vindt ze hieronder. Wij hopen op een zeer spoedig antwoord!

Margreet Keesman

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier