h

Schriftelijke vragen naar aanleiding van nieuwe belastingmaatregel Woningcorporaties en antwoorden van het college

1 juli 2018

Schriftelijke vragen naar aanleiding van nieuwe belastingmaatregel Woningcorporaties en antwoorden van het college

De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Zo worden corporaties zwaar geraakt door de ATAD-richtlijnen (de Anti Taks Avoidance Directive, bedoeld om belastingontduiking van bedrijven tegen te gaan). Op deze manier wordt veel geld onttrokken aan de kassa van de corporaties. Dat gaat ten koste van broodnodige investeringen in goede betaalbare woningen. En het is ook niet nodig. Frankrijk en België laten zien dat vrijstelling voor corporaties mogelijk is. De ATAD-maatregel komt ook nog eens bovenop de verhoging van de jaarlijkse verhuurdersheffing en de extra vennootschapsbelasting. De SP-fractie maakt zich zorgen of onze corporaties op deze manier kunnen (blijven) voldoen aan hun maatschappelijke opdracht: het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen, het zorgen voor betaalbare huren en het opknappen van woningen in Enkhuizen.

 

De SP-fractie heeft daarom de volgende vragen:

 

In hoeverre worden de huishoudens in Enkhuizen geraakt door de ATAD-maatregel?

Kunnen huurwoningen niet worden gebouwd.

Hoeveel woningen kunnen niet worden gerenoveerd tot energiezuinige woningen.

Hoeveel huurders dreigen hierdoor in de problemen te komen omdat de huren door deze maatregel verder zullen stijgen,

 

 En als gevolg hiervan?

Wat zijn de lokale gevolgen van de (stijgende) verhuurderheffing en de (stijgende) vennootschapsbelasting, die de corporaties moeten betalen? Wat betekent het voor de investeringen van de corporaties in Enkhuizen?

 

Hoe groot is de woningnood in Enkhuizen? Hoeveel sociale en ‘middeldure’ (€ 710 - € 1.000) huurwoningen moeten er in de komende 5 jaren worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen?

 

Hoe beoordeelt u het dat deze regering corporaties niet vrijstelt van de ATAD-lastenverzwaring, geld wat niet kan worden gebruikt voor investeringen in onze volkshuisvesting?

 

Kunt u aangeven in hoeverre het uitvoeren van de lokale prestatieafspraken in Enkhuizen – waarbij de gemeente, de corporatie(s) en de huurders afspraken hebben gemaakt over de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de corporatiewoningen – door deze extra belastingen worden vertraagd, niet worden gehaald of zelfs onmogelijk worden gemaakt? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

Bent u bereid – via de VNG – er bij de regering op aan te dringen dat de extra belastingen van de woningcorporaties worden teruggedraaid? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Wilt u daarbij ook samenwerking met corporaties en huurders? En bent u bereid om – als de belastingen (deels) worden teruggedraaid – er bij de corporaties op aan te dringen extra te investeren in de volkshuisvesting? Kunt u uw antwoord toelichten?

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier