h

Schriftelijke vervolgvragen loket WerkSaam (en antwoorden van het college)

1 juli 2018

Schriftelijke vervolgvragen loket WerkSaam (en antwoorden van het college)

Inleiding

Naar aanleiding van uw beantwoording op de schriftelijke vragen onder zaaknummer 719271, die wij op 14 mei jl. aan u hebben gezonden willen wij graag de volgende vervolgvragen stellen.

 

 

Heeft een medewerker van WerkSaam de mogelijkheid om, indien er geen burgers zijn die gebruik maken van de lokale dienstverlening van 8 uur per week in Enkhuizen, werkzaamheden op te pakken waarvoor de gemeente Enkhuizen al middelen heeft overgedragen en die de medewerker normaliter ten kantore van WerkSaam Hoorn zou verrichten?

 

De economie trekt aan, de verwachting is dat er minder aanvragen voor een bijstandsuitkering zullen gaan plaatsvinden?

 

Mocht het aantal aanvragen lager zijn dan de verwachting van 160 à 170 aanmeldingen per jaar hoe gaat WerkSaam hier dan mee om?

 

Kunnen er ook afspraken gemaakt worden over een tarief per intake?

 

De intentie van een lokaal loket in Enkhuizen om een uitkering bij WerkSaam te kunnen aanvragen was om onze burgers geen belemmering te laten ondervinden in de hoogte van de reiskosten voor deze eerste intake na de digitale intake. Nadat de eerste intake heeft plaatsgevonden kan er een voorschot voor reiskosten worden aangevraagd indien dit problemen oplevert bij de aanvrager.

Nu zijn de werkzaamheden uitgebreider, waarvoor Enkhuizen dan in tegenstelling tot andere gemeenten extra gaat betalen.

Iedere week is er in Hoorn maar ook in Bovenkarspel een WerkSaam Café. Hier kunnen vragen worden gesteld over werk of uitkering aan een van de medewerkers van WerkSaam.

 

Waarom is niet de keuze gemaakt om aan te sluiten bij het WerkSaam Café in Bovenkarspel maar extra uren bij WerkSaam af te nemen tegen een tarief van € 60?

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier