h

Regioconferentie Noord-Holland

25 oktober 2015

Regioconferentie Noord-Holland

Foto: Wim Hoogervorst

Zaterdag 17 oktober jl. waren Inge Stemmler en Wim Hoogervorst namens onze afdeling aanwezig op de halfjaarlijkse regioconferentie voor Noord-Holland in Amsterdam.

Tijdens de regioconferentie vertelden Remine Alberts en Wim Hoogervorst (SP-leden van Provinciale Staten) het een en ander over hun werkzaamheden.
Behalve de formele vergaderingen die ze moeten bijwonen besteden zij vooral veel tijd aan het contact houden met de mensen in de provincie - mensen die op een of andere manier te maken hebben met beleidskeuzes die het provinciebestuur maakt.
Windmolens, openbaar vervoer, bodemvervuiling ... en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ook kwamen de voorbereidingen van het landelijk SP-congres aan de orde. Dat congres vindt plaats op 28 november a.s. in Maarssen. Het congres zal vooral gaan over de toekomst van de organisatie van de partij, en is met de keuze van een nieuwe voorzitter heel belangrijk.

Tot slot kozen alle aanwezige afdelingen hun nieuwe regiovertegenwoordiger. Voor Noord-Holland-Noord werd dat een bekend gezicht: Wim Stolk werd herkozen, en vertegenwoordigt onze afdelingen de komende tijd in het partijbestuur.
 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier