h

Twee zaterdagen in Amersfoort ...

30 juni 2015

Twee zaterdagen in Amersfoort ...

Zo vlak voor het begin van de zomervakantie - het zomerreces – waren er op het landelijk SP-kantoor nog twee belangrijke bijeenkomsten. Een aantal van onze mensen waren hierbij aanwezig.

Op zaterdag 20 juni organiseerde ‘landelijk’ een informatieve bijeenkomst over de (toekomst van de) sociale volkshuisvesting. Onder leiding van Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (in april nog gast op ons Politiek Café) werd gesproken over de geschiedenis van de sociale woningbouw, over de stand van zaken nu en, natuurlijk, over de toekomst. Een aantal deskundigen ging met elkaar in discussie over het beleid van dit moment en over de gevolgen van de verhuurdersheffing, één van de onderdelen van het Woonakkoord, dat de regering met een aantal oppositiepartijen sloot.

Duidelijk is, dat het van groot belang is om de voorraad aan sociale huurwoningen in elk geval op peil te houden. Dit omdat er in de toekomst meer huurwoningen nodig zullen zijn.

Veel woningbouwcorporaties zullen moeite hebben om de verleiding tot verkoop van huurwoningen te weerstaan – zij moeten immers een flink bedrag op tafel leggen om aan de eisen van de verhuurdersheffing te kunnen voldoen.

Naast dit huizenprobleem is een ander probleem natuurlijk het betaalbaar houden van deze huizen. Er moet altijd een deel van de woningvoorraad beschikbaar blijven voor mensen met een laag inkomen.  Voldoende uitdagingen voor de toekomst.

De bijeenkomsten leidde tot de oprichting van een denktank, waar de SP volop van gebruik van wil gaan maken.

Namens onze afdeling waren Mieke Delleman (raadslid in Enkhuizen), Margreet Keesman fractievoorzitter in Enkhuizen) en Wim Hoogervorst aanwezig.

Foto: SP - Margreet Keesman
Zaterdag 27 juni vond de laatste Partijraad van het politiek jaar 2014-2015 plaats. Afdelingsvoorzitter Wim Hoogervorst en raadslid Wim Stolk (tevens regiovertegenwoordiger Noord-Holland-Noord) luisterden naar Harry van Bommel, die een heldere update gaf over de ingewikkelde situatie in het Midden-Oosten. Stammen en bevolkingsgroepen die elkaar bestrijden, het is niet eenvoudig om een mogelijke oplossing te zien. De echte oplossing zal uiteindelijk moeten komen uit een aanpakken van de armoede onder grote delen van de bevolking, maar het pad naar die oplossing lijkt nog wel erg ver weg.

Vervolgens was er alle ruimte voor de campagne “Er is genoeg voor iedereen” – in deze campagne laat de SP zien dat er in Nederland echt genoeg geld is, maar dat dit geld op een oneerlijke wijze is verdeeld. Zo pleiten we voor de invoering van een miljonairsbelasting. Als de miljonairs in ons land, en het aantal daarvan is ook het afgelopen jaar weer gestegen – het zijn er nu 173.000 (!) -  een klein beetje meer belasting zouden betalen, laten we zeggen 3%, dan komt er zoveel geld extra in de overheidsschatkist, dat veel problemen kunnen worden aangepakt.

In september gaan we in onze afdeling aandacht besteden aan deze campagne.

Foto: Wim Hoogervorst
Elke partijraad wordt afgesloten met een toespraak van Emile Roemer – ook deze keer sprak hij de aanwezigen toe. Daarbij noemde hij de enorme problemen rond de Griekse crisis, maar riep hij ook op tot een humane oplossing voor de grote groepen vluchtelingen in de wereld. Hij prees alle SP’ers die zich hebben ingezet om meer dan 700.000 handtekeningen op te halen in het kader van de actie “Red de Zorg”, georganiseerd door het FNV.

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier