h

OPINIE - reactie op directeur WDE

13 februari 2006

OPINIE - reactie op directeur WDE

In het NHD van 11 februari 2006 stond een "verhelderend" stuk over Breedband, waarin eindelijk dhr. Draaisma -van Woondiensten- aan het woord komt.Een reactie van dhr. Draaisma viel gezien het verloop van de Breedband-affaire te verwachten. Hij noemt het "uit fatsoen je mond houden." Natuurlijk houdt dhr. Draaisma zijn mond, hij heeft het afgelopen jaar in alle opzichten zijn zin gekregen in de affaire.

Eerst initieert hij een verhuizing, daarna neemt hij ontslag bij Breedband, vervolgens torpedeert hij een SEV advies in de zomer om uiteindelijk de gehele Breedband stichting in de schoot geworpen te krijgen. Dan hóef je ook niets meer te zeggen. Dan hóef je ook niet te zeggen dat er nog geen toestemming voor een experiment is.

In het artikel pocht Draaisma met de besparingen die hij heeft bereikt in drie jaar. Wat heeft dat er nou mee te maken? Het pleit juist voor een continuering van de "oude" situatie.

Hierna gaat Draaisma verder met zijn eigen complottheorie. Gedurende heel 2005 heeft Breedband -bij monde van dhr. de Jager en dhr. Knukkel- mee willen werken aan integratie. Maar, niet met het mes op de keel, en niet in een overname.

Zowel Woondiensten als Breedband deden mee aan het SEV traject, ook weer een teken van goede wil, het was dhr. Draaisma die op 13 juli 2005 de stekker uit het traject haalde, omdat het advies hem niet welgevallig was. Daarnaast had hij -tegen de afspraken in- zijn eigen Raad van Commisarissen vlak daarvoor om advies gevraagd. Gek genoeg werd al één dag daarna een aanvraag voor experimentele status ingediend.

De alinea's daarna geven vooral de onkunde van de voormalig directeur Breedband aan: als directeur lukte het hem jaren lang niet om de partijen bij elkaar te krijgen, sterker nog "een gesprek werd zelfs verijdeld", simpelweg omdat Bijsterbosch Joop Knukkel achter zich kende. Ben je directeur, kun je nog geen eens een gesprek voeren. Is dit de sterke persoonlijkheid die nu Breedband onderdeel wil laten zijn van Woondiensten?

Het artikel eindigt met de "ware reden" van het stuklopen van het samenwerkingstraject. Hier krijgt Breedband, en met name Bijsterbosch, de zwarte piet toegespeeld. Nogmaals voor de duidelijkheid: beide partijen stemden vorig jaar in met een SEV traject.

SEV deed een voorstel, Woondiensten zag het niet zitten en stapte er uit. Dus niet Breedband die de organisatie geheel wil omgooien, maar een "onafhankelijk en uniek innovatieplatform" die dit adviseert.

Wél klopt de bewering dat er een machtstrijd gaande was tussen Bijsterbosch en Draaisma. Woondiensten ging zich meer en meer bemoeien met de uitvoer van welzijn, en zoals we nu allemaal weten, mag dat helemaal niet.
Bijsterbosch had gelijk om op haar strepen te staan, aangezien zíj verantwoordelijk is voor de inhoudelijke invulling van welzijn.

Tenslotte moet de SP natuurlijk ook nog een veeg uit de pan krijgen. Voor de goede orde: we kunnen prima voor onszelf denken, Joop Knukkel is betrokken geweest bij de oprichting van de afdeling en dat is dat. Blijkbaar vindt dhr. Draaisma dat iemand met een politiek verleden zijn of haar politieke voorkeur maar niet meer bekend moet maken. Een dergelijke opmerking is net zo goedkoop als de suggestie dat PvdA wethouder Bode en ex-PvdA-er Draaisma wel erg goed door één deur gaan.

Het is jammer dat dhr. Draaisma op de persoon speelt en niet ingaat op de inhoud.

C. Bokhove, SP-WFO

artikel

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier