h

SP in het nieuwe seizoen

28 augustus 2005

SP in het nieuwe seizoen

De SP West-Friesland Oost blijft immer actief in de regio. Op 29 augustus 2005 vindt te Vrijdom 11, Enkhuizen, de eerste bestuursvergadering ná de zomervakantie plaats.Agenda:

Opening
1) Presentielijst
2) Mededelingen/Ingekomen uitgegane stukken
3) Bas de Bruin
Bas de Bruijn belde Kees en hij stelt voor dat we maandag de 29ste ‘’informatieverstrekking over de nieuwe ziektekostenverzekering’’ op de agenda plaatsen.
Zijn idee is in het kort: richtlijnen opvragen bij de landelijke SP en aan de hand hiervan mensen die er om vragen informeren. Lijkt Kees een goed punt en stelt voor hem zijn eigen ideeën te laten toelichten op de bestuursvergadering.
4) Vaststellen: Notulen vorige vergadering en punten die nog openstaan doornemen
5) Kerngroepen:
a) Lokale politiek
b) Actie
c) Communicatie
d) Hulpdienst
a. Brief Jacques Scheijde
b. Margreeth kan een en andere verduidelijken.
6) Bestuur
Ake de Vries: licht programma komende jaar toe.
7) Scholing
a) Nieuwe Cursus opstarten
b) Vervolg curusus basisvorming
c) Cursussen op verzoek
8) Datum volgende vergadering
9) Rondvraag.
10) Sluiting

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier