h

Informatiebank

10 april 2008

Uitspraak rechter over WMO-aanbesteding moet tot bezinning leiden

SP-Kamerlid Agnes Kant is verheugd over een uitspraak die de rechtbank van Alkmaar woensdag deed. De gemeente Hoorn moet het contract met thuiszorginstelling de Omring openbreken en financiële maatregelen treffen om te helpen het personeel uit te betalen. Kant heeft een reactie gevraagd aan staatssecretaris Bussemaker omdat de uitspraak ook voor andere gemeenten gevolgen kan hebben. “Deze uitspraak moet tot bezinning leiden bij het kabinet, anders moeten instellingen straks tientallen gemeenten voor de rechter slepen.”

Lees verder
16 augustus 2007

Inspraak Milieueffectrapport Westfrisiaweg gestart


Van 23 augustus tot 4 oktober ligt het milieueffectrapport (MER) over de opwaardering van de Westfrisiaweg ter inzage. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen hun opmerkingen indienen bij de provincie Noord-Holland. Eind 2007 nemen de betrokken overheden hierover een besluit. Met dit rapport en de reacties erop wordt het mogelijk een voorkeurstracé te kiezen.

Lees verder
9 juli 2007

Niet-werkende arbeidsongeschikten kunnen langdurigheidstoeslag krijgen

Deels arbeidsongeschikten met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering die al jaren leven van een uitkering op het sociaal minimum, kunnen straks ook een extraatje van gemeenten krijgen. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Lees verder
28 juni 2007

Aantal mantelzorgers neemt toe

Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren toenemen. In 2006 hielpen 1,4 miljoen mensen familieleden, vrienden en bekenden. In 2020 zal het aanbod zijn gestegen tot 1,6 miljoen. Deze voorspelling doet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een studie naar mantelzorg die staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) dinsdag in ontvangst nam.

Lees verder
18 juni 2007

Handige link voor bijzondere bijstand

op de site van de gemeente staat deze handige link met betrekking tot bijzondere bijstand,

Lees verder
12 juni 2007

Deze zomer gratis openbaar vervoer voor 65-plussers

Tot en met 30 september 2007 kan iedere 65-plusser tijdens de daluren (maandag t/m vrijdag na 9.00 uur) gratis reizen met de bus in het noordelijk deel van Noord-Holland. Het gaat om een experiment dat voor de helft wordt betaald door de provincie en voor de helft door het Rijk.

Lees verder
9 juni 2007

vaste lasten op bijstand inhouden

Gemeenten moeten aanbieden om de vaste lasten van bijstandsgerechtigden direct in te houden op de uitkering. Staatssecretaris Aboutaleb (SZW) riep gemeenten op om met het aanbieden van inkomensbeheer te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen.

Lees verder
6 juni 2007

Breng alfahulpen onder CAO

ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, pleit dat alfahulpen een plaats krijgen in de reguliere CAO voor de thuiszorg. Dat blijkt uit een brief die de organisatie heeft gestuurd naar staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder
31 mei 2007

Proef vereenvoudiging indicatiestelling thuiszorg

Huisartsen en verpleegkundigen kunnen straks gaan vaststellen welke zorg een patiënt nodig heeft. Die patiënten hoeven voor een aanvraag voor bijvoorbeeld thuiszorg dan niet meer langs het CIZ. Nu zijn er veel klachten over de rompslomp rond deze organisatie.

Lees verder
24 mei 2007

BIJEENKOMST MANTELZORGERS

"Vervangende zorg (respijtzorg), nooit bij stilgestaan". Dat is de titel van een bijeenkomst voor mantelzorgers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier