h

Formatie 2014

14 mei 2014

Ingelaste raadsvergadering 13 mei 2014: coalitieakkoord aangenomen

Margreet Keesman
Op verzoek van de oppositiepartijen (VVD, PvdA, D66, LQ en HEA) met als woordvoerder de VVD is de coalitie tijdens de raadsvergadering vorige week akkoord gegaan met uitstel van een week voor de inhoudelijke behandeling van het coalitieakkoord 2014-2018 “Samen stelling voor stad en zorg”.
Vervolgens zaten slechts 5 van de 8 oppositieraadsleden aan tafel. Drie raadsleden bleken verhinderd te zijn, waaronder beide raadsleden van de VVD. Ik heb dit in de raadsvergadering betiteld als stuitend.

Lees verder
7 mei 2014

Raadsvergadering 6 mei: coalitie-akkoord en wethoudersbenoeming

Op 6 mei werd de eerste "echte" raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad gehouden.
Belangrijke onderwerpen in deze vergadering waren natuurlijk de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders, maar ook het parkeerfonds en een herziening van de bezwaarprocedure stonden op de agenda.

Lees verder
28 april 2014

Akkoord tussen SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en CU/SGP

Tussen de onderhandelaars van de SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en CU/SGP is een akkoord bereikt over een coalitieprogramma voor de periode 2014 – 2018.

Lees verder
14 april 2014

Informateur: "Onderzoek coalitie van SP, CDA, NE en CU/SGP"

Tijdens een ingelaste raadsbijeenkomst op maandag 14 april heeft informateur mevrouw Leoni Sipkes verslag gedaan over haar bevindingen tijdens het informatieproces in de afgelopen weken.

Lees verder
28 maart 2014

SP neemt initiatief tot informatieronde

Margreet Keesman
Als grootste partij hebben we het initiatief genomen om zaterdag 22 maart jl. met alle fracties verkennende gesprekken te voeren. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om te komen tot een stabiel bestuur.
Dat is van groot belang voor onze burgers en voor de stad gezien de veranderingen die op stapel staan.
Dat zal onze inzet zijn.

Lees verder

U bent hier