h

Vragen over € 200 miljoen voor woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen

17 mei 2020

Vragen over € 200 miljoen voor woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen

Foto: Leger des Heils

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Zoals bekend is het aantal dak- en thuislozen sinds 2009 verdubbeld. De aanpak is gericht op het beschikbaar stellen van extra woonplekken voor deze doelgroep.

In december 2019 is aan centrumgemeenten, in ons geval Hoorn, de vraag gesteld om in kaart te brengen hoeveel dak- en thuislozen er in de regio zijn en welke woon- en zorgbehoefte er is.

De SP heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoeveel dak- en thuislozen zijn er naar verwachting in onze regio uitgesplitst  per gemeente?

De aangeleverde informatie vormt de basis voor de aanpak van dak- en thuislozen en sluit dan ook zoveel mogelijk aan bij de plannen en behoeften van de gemeenten.

Bij Stichting Voor Effies stonden begin maart twaalf mensen op de wachtlijst voor twee woningen die binnenkort vrijkomen. De woningen in de Begoniastraat die door Adhoc beheerd worden staan op de nominatie om gesloopt te worden en deze bewoners komen dan ook op straat. De doorstroming bij de maatschappelijke opvang loopt/liep vast. In juli 2018 is een intentieverklaring getekend tussen woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten om 100 woningen per jaar  beschikbaar te stellen voor mensen uit beschermde woonvormen en maatschappelijke opvang. De krapte op de woningmarkt is groot.

2. Hoeveel woningen zijn er in 2016, 2017, 2018 voor dit doel beschikbaar gesteld en hoeveel woningen in 2019?

De € 200 miljoen wordt mede beschikbaar gesteld om dak- en thuislozen begeleiding te bieden wanneer zij een woning aangeboden krijgen. Het ontbreken van begeleiding is vaak de reden voor woningbouwcorporaties om deze doelgroep over te slaan bij het aanbieden van een woning.

De reden waarom de € 200 miljoen voor dakloosheid al beschikbaar te stellen is om gemeenten in staat te stellen al voorbereidende acties in gang te zetten. Zo kan per 1 juni, wanneer het geld daadwerkelijk beschikbaar komt, direct met de uitvoering worden gestart. Van de 43 centrumgemeenten hebben 21 centrumgemeenten concrete plannen ingediend met extra maatregelen voor deze doelgroep.

3. Is onze centrumgemeente Hoorn één van deze 21 centrumgemeenten? Zo nee, wanneer zal onze centrumgemeente wel een plan klaar hebben om hier in 2021 mee te kunnen beginnen?

Half maart is de corona-crisis in Nederland uitgebroken. Dit heeft invloed gehad op veel lopende besluitvormingsprocessen.

4. Is vanwege de crisis de datum van 1 juni door het ministerie van VWS opgeschoven en zo ja, naar welke datum?

Wij zien uw antwoorden graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

18 mei 2020                                                      

Margreet Keesman                                      

SP

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier