h

Commotie rond rol van de raad bij toezeggingen college

17 augustus 2019

Commotie rond rol van de raad bij toezeggingen college

Er is enige commotie ontstaan over beantwoording van vragen en uitvoering van gedane toezeggingen door college.

Directe aanleiding was de bekendmaking van Jan Bruijn, voorzitter van Enkhuizen Vooruit, dat hij stopt bij deze partij. Hij is teleurgesteld dat zijn partij met 1 zetel niets voor elkaar krijgt en dat vragen niet of kwalitatief onvoldoende beantwoord worden. Dit stond dinsdag 13 augustus in het Dagblad voor Westfriesland. Woensdag 14 augustus stond de reactie van deze partij in dezelfde krant. Ze gaan door, maar gaven ook aan dat de kwaliteit van de beantwoording van vragen breder wordt gedeeld en dat de SP hier een onderzoek naar doet.

Naar aanleiding van deze opmerking van Enkhuizen Vooruit werd ook de SP door een journalist van het Dagblad voor Westfriesland gebeld voor een reactie hierop. Bovendien werd ons gevraagd hoe het met dit onderzoek staat. 

Nu zit dit iets anders in elkaar. In raadsvoorstellen, in raadsbrieven maar ook in de raad worden zaken besloten en afspraken gemaakt. Ook worden moties door raadsleden gemaakt, waarin het college wordt gevraagd om iets te doen op een bepaald punt. Wanneer een motie wordt aangenomen of door het college wordt overgenomen is het de bedoeling dat het gevraagde in de motie ook ter uitvoer komt. Het gevraagde kan iets voor de korte termijn zijn maar ook iets voor over een langere tijd. Om te kunnen controleren is er op verzoek van de SP sinds vorig jaar een motielijst  gemaakt. Hier staan de moties op die nog ter uitvoer moeten komen en deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Dan worden de nieuwe moties toegevoegd en uitgevoerde moties ( die dus klaar zijn) eraf gehaald. Zo kunnen raadsleden goed de vinger aan de pols houden.

Raadsleden ontvangen ook met grote regelmaat raadsbrieven. Het college heeft een actieve informatieplicht. Om de raad actief te informeren gebeurt dat vaak door middel van raadsbrieven. Die zijn openbaar en staan in het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Enkhuizen bij  Gemeenteraad. Dat staan vaak concrete toezeggingen in. Soms met een concreet tijdspad, soms ook niet. En dit geldt ook voor aangenomen raadsbesluiten. Wanneer bijvoorbeeld in een raadsbesluit staat dat er periodiek geëvalueerd wordt is dat niet heel duidelijk. Is periodiek dan eens per kwartaal, eens per halfjaar of eens per jaar of langer? Dat is allemaal periodiek. Maar wanneer kunnen wij als raad dan de evaluatie tegemoet zien? Omdat wij hier het afgelopen jaar en jaar daarvoor regelmatig tegenaan gelopen zijn heeft de SP een motie gemaakt die is aangenomen. Hierin willen wij concreet afspreken binnen welke termijn iets moet zijn uitgevoerd en wanneer dit niet gebeurt de raad ook actief hierover wordt geïnformeerd. Zodat we als raad onze controlerende taak beter kunnen uitvoeren en het college kunnen aanspreken wanneer er niet ‘geleverd’ wordt. Verder moet iemand dit in de gaten houden. Deels doen we dat zelf maar om de continuïteit te waarborgen ( nieuwe raadsleden willen ook graag het nodige inzicht verwerven) is iemand nodig die dit voor de raad bijhoudt. De griffie ondersteunt de raad. Het is aan de raad om aan te geven dat termijnen duidelijker moeten worden beschreven en de griffie kan de termijnen bewaken, zoals de griffie ook de motielijst bijhoudt.

We hebben vanaf  2017 een lijst gemaakt van raadsvoorstellen en raadsbrieven die volgens ons nog niet ten uitvoer zijn gekomen. Daarvan willen wij als SP ook nog actief horen wat wanneer gaat gebeuren. 

Hier is de SP dus actief mee bezig. Want een van de taken van de raad is de controlerende taak. Daarom dienen we ook schriftelijke vragen in. En wanneer de beantwoording niet naar onze tevredenheid is dan stellen we vervolgvragen en proberen de vragen bij volgende keren nog scherper op te stellen. 

En tot slot: werken binnen een raadsbreed akkoord werkt anders dan wanneer er een coalitie- oppositie binnen de raad is. Dat heeft de SP vanaf het begin aangegeven en wij hadden daar een ander tijdspad voor  voorgesteld. Wanneer je binnen een raadsbreed akkoord iets voor elkaar wilt krijgen dan is in de week leggen bij andere fracties en komen met een goed voorstel een eerste vereiste en dat vergt echt iets anders van de raadsleden en dat is een proces wat tijd kost en veel werk vergt. En of elke partij zich dit voldoende heeft gerealiseerd… 

Margreet Keesman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier