h

Tussenstand formatie in Enkhuizen

27 april 2018

Tussenstand formatie in Enkhuizen

De SP is na de gemeenteraadsverkiezingen in Enkhuizen veruit de grootste partij gebleven. Een kleine 23% van de kiezers stemde op de SP. Dat betekent dat onze partij ook de komende vier jaar weer vier raadsleden zal leveren.

Naar goed gebruik heeft de SP, als grootste partij, eind maart de opdracht gekregen om een nieuwe coalitie te vormen.

Fractievoorzitter Margreet Keesman voerde, samen met Wim Stolk, verkenningsgesprekken met de andere partijen. Er werd gesproken over de manier waarop men aankeek tegen het nieuwe bestuur van Enkhuizen. Uit deze eerste gesprekken bleek dat een aantal partijen af wilde stappen van de traditionele verhouding ‘coalitie-oppositie’, anderen wilden werken in een ‘coalitie-oppositie’ constructie en anderen in deze ‘coalitie-oppositie’ constructie met een tweede spoor ook onderzoek te doen naar wat er nodig is om in de nabije toekomst te gaan werken met een raadsbreed programma. Deze laatste bestuursvorm is betrekkelijk nieuw en is de afgelopen periode in een aantal gemeenten toegepast, soms met succes, maar zeker niet altijd. In een raadsbreed programma spreken alle partijen met elkaar af wèlke zaken er de komende periode door de wethouders aangepakt moeten worden.  Een raad moet, wil het concept van het werken met een raadsbreed programma met succes kan worden toegepast, aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Op zijn minst moet de werkwijze met elkaar worden afgesproken, en alle partijen moeten de afspraken ook onderschrijven, in onderling vertrouwen. De burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten volop betrokken worden bij de samenstelling van de raadsvoorstellen, wat meer vraagt van het ambtenarenapparaat.

Omdat al snel duidelijk werd dat de kennis over het werken met een raadsbreed programma bij de verschillende partijen lang niet steeds even groot was, leek het de SP wel heel kort door  de bocht om zomaar ineens te gaan werken naar het concept van het raadsbreed programma (hierna: RBP).

Margreet besloot een tussenstap te maken en eerst een informateur aan te stellen. Hiertoe riep ze de fracties op om met namen te komen als handreiking richting alle partijen. Dit lukte niet omdat 8 van de 17 raadszetels  (VVD-D66-HEA-EV) met een naam kwam. De CU/SGP hierop geen besluit wilde nemen, het CDA om deze reden zijn keuze terugtrok en NE en SP de voorkeur gaven aan de informateur die ook in 2012 in Enkhuizen heeft geïnformeerd. De CDA heeft zich hierbij aangesloten, waarna de keuze werd gemaakt.  Zij gaf de informateur, Raymond Keur (oud-wethouder voor de SP in Leiden), een tweeledige opdracht. Enerzijds moest hij de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een zo breed mogelijke meerderheidscoalitie, anderzijds zou goed geïnventariseerd moeten worden hoe partijen aankijken tegen het starten van een route richting een RBP.

Gisteren bood Raymond Keur het eindrapport aan van ‘zijn’ informatiefase. Tot spijt van de SP is het op dit moment niet mogelijk om een meerderheidscoalitie te vormen rondom de SP. Met een mogelijke coalitie van SP-CDA-NE komt men één zetel te kort voor een meerderheid. Op geen enkele wijze komt men tot die meerderheid. Omdat een aantal partijen pertinent wil gaan werken met een RBP kan er ook zonder de SP geen meerderheidscoalitie worden gevormd.

De informateur adviseert in zijn rapport (zie rapport hieronder) nu om een nieuwe fase in te gaan. Een fase, waarin een zo neutraal mogelijke informateur gesprekken gaat leiden met afzonderlijke partijen, maar ook met de gehele raad of combinaties van partijen. Doel daarvan zou moeten zijn het ‘met elkaar’ toewerken naar een RBP. Dat betekent het investeren in onderling vertrouwen, het verkennen van te maken afspraken over de werkwijze, over raadsinstrumenten en over de basis voor het aanstellen en steunen van wethouders.

Binnen de formatiepoging van de SP heeft de raad nu ingestemd met die volgende fase. Samen met de tweede partij in de raad, de VVD, zal er een informateur worden aangewezen en zal een tijdspad voor gesprekken worden opgesteld.

Tot het einde van de formatie, die waarschijnlijk nog enige weken zal gaan duren, blijven de huidige wethouders in functie. Niet alleen om ‘op de winkel te passen’, maar ook om de positie van Enkhuizen in de verschillende gemeenschappelijke regelingen te bewaken.

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier