h

Verwarring SP over Enkhuizerzand onverminderd groot: ’Iedereen heeft zijn eigen waarheid’

7 september 2019

Verwarring SP over Enkhuizerzand onverminderd groot: ’Iedereen heeft zijn eigen waarheid’

,,Deze antwoorden maken het er niet duidelijker op. Het lijkt alsof iedereen zijn eigen waarheid heeft’.’’

SP-fractievoorzitter Margreet Keesman heeft het college vragen gesteld over de procedure rond de totstandkoming van het nieuwe plan voor recreatieoord Enkhuizerzand. Statenlid Wim Hoogervorst heeft Gedeputeerde Staten soortgelijke vragen gesteld om helderheid te krijgen in het proces dat moet leiden tot besluitvorming. Maar ook met de antwoorden op zak lijkt die duidelijkheid voor de socialisten ver te zoeken.

Zo leidt de fractie uit de antwoorden af dat het Bastionmodel, dat de voorkeur had van raad én bevolking, is afgeserveerd, omdat de gedeputeerde het destijds ’te symmetrisch’ vond. Vervolgens werd professor Palmboom als deskundige geraadpleegd, met het huidige, gewraakte model als gevolg. Ook geeft de gemeente zelf aan dat de zienswijze van de provincie op het bastionmodel ’voor ons niet aansluit op eerdere gesprekken en gemaakte afspraken’.

Zuiderzeemuseum

De gemeente stelt verder dat er geen sprake is van een conflict met het Zuiderzeemuseum, maar zijn er ’gesprekken’ geweest over de plannen voor het Enkhuizerzand. GS stelt in antwoorden op vragen van de SP dat een ’aanwijzing’ van de provincie zou betekenen dat het bestemmingsplan niet in werking kan treden. Volgens de gemeente is dat nog geen gelopen race.

Keesman: ,,Als iedereen iets anders vindt en een eigen waarheid heeft, hoe kunnen wij dan als raad een beslissing nemen? De verwarring word alleen maar groter als nu blijkt dat iedereen alles op eigen wijze interpreteert. Wij hebben de indruk dat hier heel andere belangen spelen, die wil ik eerst boven tafel. Voor ons als SP staat vast dat het Bastionmodel het beste is voor Enkhuizen, wij gaan niet mee met het gedraaide model dat nu voorligt. We mochten toch niet in het IJsselmeer bouwen? Het lijkt erop dat de provinciaal adviseur hier een grote rol in gespeeld heeft. En ook het Zuiderzeemuseum heeft op dit model een punt.’’

Bastionmodel

Hoogervorst is niet tevreden over de antwoorden. Hij gaat nieuwe vragen stellen. ,,Wij hebben het vermoeden dat personen onderling contact hebben, buiten de provincie om. Dat maakt de procedure troebel. Ook eerdere vragen over de rol van de commissaris van de Koning bleven vaag. En welke rol speelt het Zuiderzeemuseum? Het lijkt erop dat de gemeente buitenspel gezet wordt, hier klopt iets niet. Wij hebben een lange adem en zullen alle middelen gebruiken om dat boven tafel te krijgen. Voorop moet staan wat goed voor Enkhuizen is en dat is wellicht het oorspronkelijke bastionmodel.’’

Voor Keesman staat vast dat het bungalowpark goed is voor Enkhuizen. Alleen in welke vorm? ,,Er moet daar iets gebeuren.’’

U bent hier