h

Inge Stemmler

Ik ben Inge Stemmler. Na 25 jaar zelfstandig ondernemerschap in de internationale handel besloot ik dat de tijd  gekomen was om maatschappelijk en bestuurlijk actief te worden. Dat resulteerde in

deelname in verschillende netwerken zoals “European Trade Network”, “Gender and Trade”

en in de NGO werkgroep “Handel en duurzame ontwikkeling”  die door de overheid werd geconsulteerd over de WTO en GATS.

Ik ben fervent strijdster voor de rechten van de vrouw, herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en een gelijkwaardige verdeling van publieke gelden en hier vanuit had ik zitting in verschillende besturen van Nederlandse vrouwen organisaties.

In het Algemene Bestuur van de ”Europese Vrouwen Lobby” vertegenwoordigde ik Nederland van 2000-2005 en van 2008 tot 2014 was ik internationaal  bestuurslid van Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF).

In mijn voormalige woonplaats Laren vervulde ik de functie van secretaris bij Groenlinks van 2004-2008 en was  tevens bestuurslid van het GroenLinks  Provinciale bestuur Noord Holland.

Na mijn verhuizing  in 2010  naar Enkhuizen ontmoette ik Margreet en besloot om me als lid aan te sluiten bij de SP. Sinds 2015 ben ik organisatiesecretaris van de SP afdeling Westfriesland Oost.

Ik wil me er voor inzetten dat de SP Westfriesland Oost en met name in Enkhuizen haar menswaardige en sociale gezicht behoudt en vooral versterkt. Een samenleving, waarin de sociale behoefte van mensen op de eerste plaats staat en die als taak heeft publieke gelden daar ook werkelijk aan te besteden, moet toch waar te maken zijn. Daar wil ik van harte aan mee werken!

 

U bent hier