h

Kerngroepen

Binnen de kerngroepen van de SP kan iedereen meedenken en meepraten over uiteenlopende maatschappelijke thema's.

Problemen worden in kaart gebracht en er wordt vrijuit gediscussieerd over mogelijke oplossingen. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol die de politiek in het algemeen en de SP in het bijzonder zou kunnen spelen om die oplossingen te realiseren.
Kerngroepen vormen dan ook een belangrijk klankbord voor afdelingsbestuur en fractie om op de hoogte te blijven van wat er onder de kiezers leeft.

U hoeft echt geen "deskundige" te zijn om aan deze kerngroepen deel te nemen. Met een beetje gezond verstand en interesse voor het thema kunt ook u een waardevolle bijdrage leveren aan leerzame discussies en creatieve oplossingen.

Op dit moment zijn de volgende kerngroepen actief:

  • Jeugd & alcohol
  • Onderwijs
  • Zorg

Wilt u meer weten over deze kerngroepen of heeft u interesse om er aan deel te nemen? Neem dan contact op met de voorzitter of de organisatiesecretaris van de afdeling, Wim Hoogervorst of Mieke Delleman.

U bent hier